FIFes Generalforsamling 2021

FIFe GA 2021 Overblik

Så er vi i fuld gang med de åbne møder. De første par forslag har ikke fået mange kommentarer, men forslaget fra JSC om at give et hvert breed council mulighed for at fremsætte et forslag direkte til Generalforsamlingen via Breed Council Administratoren, har givet en del debat. BRC reglernes 8.2.4. skal efterfølgende slettes. Kan måske blive ændret til at der kan fremsættes forslag hvert år - kommissionen går i tænkeboks.

Forslaget om at skille BLH/BSH tipped pointed and tabby pointed i 11 33 and 21 33 får en meget begejstret opbakning fra Breed Council for BLH/BSH. Show commission er for, BRC har ikke stemt, men siger, at det er helt muligt rent teknisk. JSC er ikke for dette forslag selv om de har sympati for forslaget, men mener at det er dommerne, der er problemet og ikke brugen af "21" (et af problemerne bag dette forslag er åbenbart at dommere har trukket cert'er på nogle katte, fordi de ikke ser et tabby mønster, og ikke har i tankerne at "11" også er et tabby mønster. JSC vil ha' dommerne til at forstå at "21" repræsenterer en agouti kat af uspecificeret mønster.

Forslag fra Mundikat om registrering af tabby mønster for 01 og 02 katte, hvis man kan afgøre hvilket mønster, der er tale om - dog kun for registrering - de skal stadig dømmes sammen. BRC er imod! De mener at det er i mod gældende regler at sætte nye EMS koder i verden uden den rette procedure. Der er tvivl om hvordan det skal håndteres i praksis. Hvad skal der stå på stamtavlen, hvordan skal katten tilmeldes til udstilling? Det er et forslag, der kræver en del uddybning. Jeg kan i hvert fald se en mulighed for kaos på udstillingerne og i stambogsføringen.

SVERAKs forslag om at ændre formuleringen om tabby blev vel modtaget.

Forslaget fra SVERAK om Neva standarden - tilføjelse af ny gruppeopdeling. JSC delt i deres holdning. SC så ikke behovet uden for Sverige og er alle imod. BRC og HW har ingen holdning. BRC for Neva har ingen holdning. Det virker for mig ret så overdrevet med alle disse grupper, og jeg håber, at det ikke går igennem i denne form.

SVERAK forslag om outlining of eyes and nose leather in tipped cats - JSC mener, at det allerede står i beskrivelsen i den generelle standard. Breed Council for British er for, da de virkelig har problemer med at disse outlinings forsvinder - men JSC fastholder, at det står i den generelle standard (den, som mange glemmer, at vi har ...).

SVERAK - brush in Don Sphynx. Forslaget ønsker at fjerne at fuld hårløshed er at foretrække og at få tilføjet Brush (83) til de varianter, der kan få certifikat. JSC er for forlsaget. BRC: I skal følge den procedure, vi har i reglerne for godkendelse af nye varianter, så dette forslag kan ikke godkendes og burde ikke have været optaget i agendaen. SC bringer op at Peterbald gik gennem den fulde procedure for at få Brush godkendt.

BRC forslag om at få omdøbt JBT til JBS, da vi allerede har en JBL non. Ingen kommentarer.

H&W : list of faults - flytning af visse fejl fra "no Ex" or "No Cert" til "Disq".  JSC SC er i mod - dommerne skal ikke agere dyrlæger.

H&Ws forslag om ændring af standarden for Perser og EXO - JSC og SC er imod at ændre standarden mht diskvalifikationer, da disse bør være i den generelle standard, og ikke i de enkelte standarder. Men de kan godt lide at næsen får egne points.

JSCs  forslag om ændring af listen over fejl i den generelle standard, hvor der tilføjes "Cow Hocked cats", og andre, enslydende, fejl sammenlægges.  SC er alle imod, da de ikke kan acceptere cow hock legs som ny fejl, men de kan lide de andre sammenlægninger. H&W er for, også for cow hock legs.

JSC forslag om ændring af beskrivelsen af (Homozygot) Ticked Tabby - dette forslag skaber en del forvirring omkring hvad det egentligt er, der skal opnås. Der er måske håb om en opdatering af  forslaget. De ønsker at bringe fokus på, at "25" kommer i 2 forskellige udtryk alt efter racen, og det fremgår ikke af den formulering, de har anvendt.

JSC - omkring "09" - formuleringen bliver revideret.

JSC - KOR forslag - opbakning til dette.

Felis Belgica - ændring af reglerne for stamnavne. Vi forslår, at de ændrer forslaget til at bede om en undtagelse fra reglerne for Belgien, i stedet for at ændre for alle os andre.

Felis Belgica - MCO - fjern regel om HD testing for MCO. BRC er for forslaget (i den finske version) - H&W er næste alle imod. Breed Council - MCO 22 for 4 imod forslaget.

Felis Danica: forslag om at mindst 20% af en population i hele FIFe skal være påvirket. BRC og HW er imod. 20% er alt for meget. Skal måske ind i forslaget, at alle HW programmer skal evalueres regelmæssig. Vi sætter os sammen med FBE og SVERAK og laver et opdateret forslag, som forhåbentligt vil kunne gå igennem.

FD forslag om restrictions of origins for MCO in novice classes - samme forslag fremsat af BRC - som selvfølgelige er for forslaget. Breed Council er for, og H&W er for. Vores forslag trækkes formentlig til fordel for BRC forslaget.

Finland - forslag om tvungen uddannelse af opdrættere før man kan få stamnavn. BRC: against this proposal. H&W er for forslaget.
Der er bred enighed om, at det kunne være "anbefalet" at man havde denne form for uddannelse, og at FIFe skulle så tilbyde materiale til brug for at bygge sådan en uddannelse, der skal tilpasses regionale regler og love.

Lichtenstein forslag - additon of national needs. Forslaget vil blive præsenteret på GA. SC 4 nej, 1 afstod, JSC: alle imod.
BRC er imod og det samme er H&W.

Lichtenstein: sletning af sidste linje i "Cats not allowed for breeding". JSC alle imod, SC 4 nej, 1 afstod. BRC: alle imod. H&W også imod.

Mundikat: Dormant cattery names. BRC for forslaget. Stamnavnsadministrator er for forslaget. Der er en del debat om dette - bla. hvordan skal FIFe vide om et katteri har et aktivt medlemskab? Er det rimeligt, når man har betalt for et stamnavn, som man så *ejer*, at man så skal betale mere, fordi man holder en pause som opdrætter? Det vil kræve regelændringer, der ikke er omfattet af det fremsatte forslag.

BRC forslag om at tilføje katte med Albino / recessive white røde øjne - H&W og BRC for forslaget.

BRC: Cats not allowed for breeding - cats with one of two blue eyes. Også fremsat af MCO breed council vedr. MCO.
BRC håber at deres forslag kan behandles først, da det så også vil omfatte MCO. JSC /Stephen vil ha' 09 tilføjet. H&W alle for - de har også forslaget for MCO. "33" skal erstattes af "siamese pointed cats"

BRC har forslag om hvad Ancestry er - ingen kommentarer, BRC har forslag om uddybning af hvad LO kræver - ingen kommentarer

BRC har forslag, der uddyber de forskellige former for paranteser, der anvendes i stambogsføringen. Det er en nødvendig uddybning, men også en der kræver tungen lige i munden.

BRC om sister breeds: ingen kommentarer.

BRC om Selkirk Rex: afslutningen af EXO/PER som tilladt udkrydsning og udfasning af BLH/BSH pr. 1.1.26. Ingen kommentarer.

14:15
Efter en pause til frokost og hentning af varmere tøj (der var en kraftig kold vind i lokalet hele morgenen) er vi klar igen.

Først tages BRC forslag vedr. Bombay (BOM non). Der er indvendinger fra bla JSC og H&W med hensyn til at man laver regler for en race, der ikke engang er foreløbigt godkendt. JSC mener at alt lå klart til at man kunne gå til en foreløbig godkendelse, og var skuffet over at man ikke havde gået den vej. Breed Council for BOM non er meget skuffede over dette.

BRC Lykoi (LYO non) - forslaget trækkes af BRC da der er kommet et nyt Breed council for LYO, som ønsker andre regler.

BRC crossbreeding: H&W og SC er for - JSC har ikke stemt.

BRC/HWC/JSC Bengal ns godkendelse: alle er for forslaget 🙂

BRC Prohibition of blue eyed non-white MCO. BRC ændrer i deres eget oprindelige forslag så det kun er katte med 2 blå øjne, der ikke kan anvendes i avl, så man

ikke rammer odd-eyed katte og håber så at det er det forslag, der bliver vedtaget.

HWC: DNA test for A31P mutation - Breed council er selvfølgelig for, da de selv er inde over forslaget.

FBE: man ønsker at slette begrænsningen i tid for at tage deleksaminer i breed groups A, B, C og D. JSC ønsker ikke at fjerne en udløbsdato, men vil hellere sætte en ny slutdato - men det har bestyrelsen allerede gjort - til end '23.

FI: Amount and Period of Stewarding: JSC alle for forslaget også SC er for at en steward *skal* have præsenteret katte ved best in show på udstillingen.

FI: Venue for the judge's examination & Theoretical examination. JSC er imod forslaget. SC kan bedre lide bestyrelsens forslag som kommer senere.

JSC: Code of Ethics - SC imod, andre siger ligeledes at det er utroligt trist, hvis det skal være nødvendigt, at sætte noget sådant i reglerne.

JSC: Student Judge Certificates. SC har ikke stemt om dette.

JSC: Application for the examination: requirements.

JSC: Final judges exams in English language. Ingen imod (ikke i dag, i hvert fald)

JSC: Theoretical Examination - man ønsker at både den generelle del og den kategori-relaterede del af den teoretiske eksamen skal bestås.

SC: Theoretical exam questions. JSC 1 afstod, 4 imod.

SC: Stages. Man ønsker at reducere antallet af katte der er krævet i et stage. JSC kommenterer, at de faktisk gerne ville helt af med stages og takker SC for at tage sig af at opdatere deres regler men er i mod at det fremsættes, for de vil hellere næste år selv komme med et forslag om at slippe af med stages.

SC: Examination in further categories. JSC - alle er imod, da det er en regel, der blev vedtaget i 2019 og det har aldrig været testet i den virkelige verden 😉

Board: Application for the examination: requirements. Giver mulighed for at indsende en ansøgning om at sidde eksamen uden at kende det endelige sted, hvor eksamin finder sted og forklarer hvornår og hvordan den information så indsendes. Minder meget om tidligere forslag fra JSC. Bestyrelsen vil foreslå at deres forslag behandles først.

Board: Venue for the judge's examination - theoretical examinations. Tilføjelse af "any official FIFe event som muligt sted for at tage teoretisk eksamen. SC er for forslaget.

AFA - No foreign judges neeed ... ønsker at kunne holde sig til nationale dommere i de næste 2 år. Ønsker at dette behandles efter det Mexicanske forslag af lignende karakter. SC siger nej!

AFA: Nedsættelse af antallet af katte fra 100 til 80.

AFA: Number of certificates - forlængelse indtil '25.  Disse forslag hænger sammen med forslag fra Mexico.

Felis Belgica: The official show classes - HWC er for forslaget, JSC 5 for, 1 afstod, SC delt i spørgsmålet. Der er bekymring i salen for at det blot vil få endnu flere udstillere til at jagte JW titler med deres killinger. Begrundelsen for forslaget er ikke så heldig.

ES/ ASFE/ PT CPF: Antal certifikater til Int. Ch./Int. Prem. der kan tages i 1 land - ønsker udvidelse til 31-12-26.

FD: Forslag om at FD tilslutter sig gruppen af lande, der kan arrangere SW. Dette blev taget meget vel imod af både SC, SVERAK, NRR og SK.

MX: Reduction of number of cats for shows. Vil nedsætte antallet permanent til 80 katte.

MX: sletning af dato for hvornår der er ophør af særregel for Asien og Latinamerika vedr. opnåelse af titler i 1 land. Vi må se i morgen, hvordan det modtages.

MY: Junior Winner - inkludering af Malaysia - det går sikker igennem 🙂

SC: Definition of show types. En del diskussion omkring muligheden for at lave 3cert på 2 dage udstillinger. Ikke alle synes det er en god idé.

SC: Date of World Show - ingen kommentarer.

SC: Specific rules for World Show and Winners Shows. Det har tidligere været muligt at dømme 80 katte - nu ønskes max at være 60 katte. JSC er for reglen.

SC: Nyt titel DSW - distinguised senior winner. BRC var en smule bekymrede for antallet og længden af titler ;-). Ideen er at et BIS for en "gammel kat" kan tælle med til både DSM og DSW.

Så er mødet færdigt og vi har nu fået gennemgået alle forslag. Vi starter så i morgen på den faktiske generalforsamling, og så starter jeg selvfølgelig bloggen igen, på en ny side.