Bekendtgørelse – fakta og fiktion

Som I ved at der pt høringsperiode for den kommende kattebekendtgørelse. Hvad enten vi vil det eller ej, så bliver den utvivlsomt godkendt denne gang.

Jeg vil gerne slå fast at Felis Danica ikke ved noget om denne bekendtgørelse ud over hvad der fremgår af de høringsdiokumenter, I alle har adgang til at læse. Vi har ingen indflydelse haft på hvordan den er udformet, udover at vi lige siden 2009 har kæmpet for at slippe for andre begrænsninger i vores opdræt end dem, der pålægges os af FIFes og Felis Danicas regler.

Derfor er Felis Danica heller ikke i stand til at give jer svar på de spørgsmål, som I rejser, udover at slå fast, at dette her kommer til at gælde for enhver, der opdrætter katte – uanset om de er medlem i klubber under Felis Danica, TICA, CFA, WCF eller slet ikke er medlem noget sted, men blot opdrætter katte i egen baggård.

Det, vi kan gøre, er at lytte til jeres bekymringer – mange af dem deler vi – og så kan vi udarbejde et høringssvar, hvor vi prøver så sagligt som muligt at argumentere for hvilke ændringer, vi synes ville være rimelige, hvis det stadig skal være muligt at opdrætte racekatte i Danmark.

I skal dog også huske, at alle kan udarbejde høringssvar og indsende dette til den angivne mailadresse – læs i høringsbrevet hvortil I skal sende jeres høringssvar.

Gør I det, så er I sikre på, at netop de tanker, I har gjort jer, kommer med frem.

Om vores fælles anstrengelser har nogen som helst effekt, ved vi intet om. Vi kan være heldige – men det er til syvende og sidst helt ude af vores hænder.

Vi kan ikke kræve at få indflydelse – kun håbe.