Skal du registrere et erhvervsmæssigt opdræt?

Hvis du opdrætter 5 eller flere kuld pr år skal du registreres hos Fødevarestyrelsen og følge reglerne i den nye Kattebekendtgørelse.

FVST har meddelt følgende:

***
FVST går i gang med udarbejdelsen af blanketten til erhvervsmæssigt kattehold i denne uge. Vi har fået oplyst, at blanketten skal forbi Erhvervsstyrelsen, da der er tale om en helt ny blanket, før den kan blive gjort offentlig tilgængelig. De har en estimeret sagsbehandlingstid på fire uger.
I mellemtiden er det muligt at sende en mail til Fødevarestyrelsen med de oplysninger, der indgår i ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssigt kattehold. I mailen skal man redegøre for det største antal katte, der forventes at være i virksomheden, samt om placeringen og indretningen af virksomhedens bygninger og lokaler.
Med ansøgningen skal følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele, samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler. I ansøgningen skal endvidere angives navnet på den tilknyttede dyrlæge, jf. § 34 i bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte.
Blanketten for erhvervsmæssigt handel med og opdræt af katte vil ligne den for hunde, så opdrætterne kan godt tage udgangspunkt i dén, i forhold til de information de skriver i ansøgningen.
Mailen kan sendes via kontaktformularen
på hjemmesiden eller til email@fvst.dk, hvorfra den vil blive formidlet videre til den veterinære enhed, som hører til ansøgerens placering, som så sætter gang i behandling af ansøgningen.
Når blanketten kommer på hjemmesiden vil den ligge i overkategorien ”Dyr” og under overksriften ”Autorisation, godkendelse, registrering og tilladelse”.
***
Vi får besked fra FVST når den nye blanket er klar.
Med hensyn til uddannelsen, som kræves jfr. bekendtgørelse, så husk, at I kan få dispensation på baggrund af jeres erfaring som opdrættere. Felis Danica udfærdiger en bekræftelse af jeres stamnavn og opdrættets varighed, hvis I sender en mail til formand@felisdanica.dk.
Hvad angår selve uddannelsen, så arbejder Felis Danicas Mentorråd på at tilrette Diplomopdrætteruddannelsen, og vi vil så søge at få den godkendt i FVST. Vi har allerede haft en indledende dialog med FVST omkring dette.