Forretningsudvalget orienterer: Fraflytning af killinger

Felis Danicas forretningsudvalg har fået en del henvendelser omkring problemer i katterier med at holde killinger hjemme til de er 14 uger. For nogle racer og kattemødre er det intet problem, mens det for andre skaber en del problemer.

Kravet om 14 uger er, som I alle ved, en FIFe regel, hvorimod der fra myndighedernes side kræves at killinger er mindst 12 uger gamle, jfr. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte (BEK nr. 647 af 31/05/2023).

Forretningsudvalget har besluttet at følgende vil være gældende i Felis Danica:

  • Reglen om at holde killinger hjemme til de er fyldt 14 uger skal som udgangspunkt overholdes.
  • Al annoncering af killinger til salg mm skal referere til det tidspunkt, hvor killingen er 14 uger, som tidspunktet hvornår killingen er fraflytningsklar.
  • Såfremt der opstår problemer i katteriet på grund af denne regel bør opdrætter kontakte sin dyrlæge.
    Hvis dyrlægen giver opdrætter medhold i, at de ekstra 2 uger vil være til skade for hunkatten og/eller dens killinger, kan opdrætter bede dyrlægen om at underskrive en erklæring om dette.

Denne erklæring må tidligst udstedes når killingerne er 10 uger og killingerne skal være mikrochippede, når den udstedes.

Attesten indsendes til egen klubs stambogssekretær, som skal bekræfte modtagelsen, inden killingerne fraflytter katteriet.

Såfremt ovenstående fremgangsmåde ikke anvendes, vil fraflytning af killinger inden de 14 uger er gået blive betragtet som en overtrædelse af FIFes Avls- og registreringsregler,

§2.3.3 Kittens

Kittens must not go to a new owner (home) before they are 14 weeks old and have been fully vaccinated against feline panleucopenia, feline calici virus and feline herpes virus, unless otherwise advised by a veterinarian.

All kittens must be identified by microchip and the identifying code shall be documented in or on the pedigree