Ændringer pr 1.1.2024

Avl- og registrering

Fra 1.1.24 ændres 24-mdrs. reglen, så det ikke længere er nok at sikre sig at en hunkat ikke får mere end 3 kuld i løbet af 24 måneder. Det vil heller ikke være tilladt at få mere end 2 kuld i løbet af 12 måneder.

I praksis betyder det, at der skal gå mere end 12 måneder mellem kuld nr. 1 og kuld nr. 3 i en 24-mdrs. periode.

Udstilling

Bemærk: den 31.12.23 udløb vores dispensation for opnåelse af titlerne IC og IP. Derfor er de almindelige regler gældende fra og med 1.1.2024.

Ændring i aldersgrænser:

Fra 1.1.2024 ændres aldersgrænserne i klasserne 12, 11, 9, 10 og 14:

  • Klasse 12:               4 - 8 måneder
  • Klasse 11:               8 - 12 måneder
  • Klasse 9 og 10:      fra 12 måneder
  • Klasse 14:               Huskatte, der er fyldt 12 måneder, skal være kastrerede

Det betyder, at katte, der måtte have opnået certifikat, og BIS/BOS i klasserne 9 og 10 inden de var fyldt 12 måneder, og som ved årsskiftet rykker tilbage til klasse 11, bibeholder de allerede opnåede resultater, som så kan anvendes sammen med resultater opnået efter katten er fyldt 12 måneder. De går altså ikke tabt!

Nye titler

I 2024 bliver det muligt at opnå titlerne Kitten Champion (KCH) og Junior Champion (JCH).

  • En killing, der udstilles i klasse 12 og som vinder klassen (EX1) med min. 93 points, tildeles certifikatet CACC
  • Et ungdyr, der udstilles i klasse 11 og som vinder klassen (EX1) med min. 93 points, tildeles certifikatet CACJ

Når killingen / ungdyret har opnået min. 3 certifikater på 3 forskellige FIFe nationale eller internationale udstillinger fra 3 forskellige dommere, tildeles den titlen Kitten Champion / Junior Champion.