for udstillinger i 2023

Tillægspoint medregnes kun, hvis din kat er blevet BIS, BOX eller BOB på en international udstilling afholdt i Danmark. Kun højest opnåede placering medregnes pr. udstilling.

Hvis din kat er blevet BOX, skal der fratrækkes 0,01 point fra de anførte BIS tillægspoints.

ABS-katte, og katte fra preliminært eller ikke godkendte racer (som ikke kan nomineres), medregnes ikke i antal katte på udstillingen.