Generelt - Dyrehold og Omgivelser - Regler for Opdræt

1 Generelt

Hver enkelt kats og killings sundhed og velfærd skal være det vigtigste hensyn for alle opdrættere og ejere.

Ansvarligt opdræt baseret på genetiske principper, sygdomsforebyggelse samt kærlige og komfortable omgivelser skal tilskyndes

Der skal holdes nøjagtige optegnelser vedrørende sundhed og avl af katte og killinger.

2 Dyrehold og omgivelser

2.1 Generel omsorg 

Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres vaccinationer.
Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så hurtigt som muligt.
Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og behandles.
Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og svampesygdomme, herunder vaccinationer når de er tilgængelige.

2.2 Opholdsrum

2.2.1 Generelle forhold

Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til enhver tid være rene.
Katte skal hele tiden have adgang til vandskåle med frisk vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager og klatretræer eller lignende.
Katte skal have tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig og lege, og bør nyde familiære forhold.

For katte uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem 10ºC til 35ºC (50ºF til 95ºF) acceptabelt, men temperaturer enten under eller over disse, nødvendiggør adgang til opvarmning eller nedkøling.

Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft (vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og træk.
Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed.
Rengørings- og desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid forefindes.
Selv om enkelte katte nyder at have selskab af andre katte, skal man undgå overbelægning da det kan føre til stress og aggressivitet, og - især - øge risikoen for sygdom.
Hver enkelt kat eller killing skal daglig gives individuel opmærksomhed, der omfatter håndtering med kontrol af den almindelige sundhedstilstand.

2.2.2 Adskilte opholdsrum

Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet.
Under disse forhold:

 • Kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade med en højde af mindst 1,80 meter per kat.
 • Der skal være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet.
 • Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker og være vejrfaste.

Med udendørsfaciliteter:

 • Skal kattene have adgang til tilstrækkelig skygge for at beskytte dem mod direkte sollys.
 • I disse tilfælde skal katte tillades adgang til indendørs rum så de kan forblive tørre, hvis det regner eller sner.
 • Arealerne skal konstrueres på en måde så de er let at dræne.

2.3 Overdragelse af katte

2.3.1 Aftaler

Enhver aftale eller begrænsning for købere af killinger eller brugere af avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige.

2.3.2 Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter

Det er ikke tilladt at sælge eller bortgive katte, som har FIFe-stamtavle, til dyrebutikker eller lignende organisationer, ej heller til eksperimentel forskning eller testning.
Det er heller ikke tilladt for medlemmer af FIFe-klubber, at tilbyde/handle katte eller tjenester, eksempelvis hankattetjenester, ved auktion eller på lignende måde, uanset om dette foregår elektronisk eller direkte.

2.3.3 Killinger

Killinger må ikke overdrages til ny ejer (nyt hjem) før de er 14 uger gamle og er blevet fuldt ud vaccineret mod Panleukopeni (kattesyge), Calici (katteinfluenza) og Felin Herpes virus, med mindre andet anbefales af dyrlægen.

Alle killinger skal indentificeres via microchip, og microchip koden skal dokumenteres i eller på stamtavlen.

2.4 Avlshanner

Avlshanner, som er nødt til at bo i aflukkede rum skal have:

 • Adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med en minimumshøjde af 1,80 meter. Mindst to kvadratmeter skal være lukket og vejrfast. Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal det tilgængelige område være større.
 • I alle opholdsrum skal der være mere end ét niveau, hvor soveplads og/eller flugtsted skal være inkluderet
 • Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker.

2.5 Avlshunner

Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af at der opstår problemer.
Avlshunner i fødsel eller ikke afvænnede killinger, skal have et separat område/rum tilgængeligt.

3 Regler for opdræt

3.1 Generelt

Alle katte som er som er stambogsført hos et FIFe medlem kan frit anvendes til avl, medmindre de er begrænset af:

 • Avls- & registreringsreglerne (kapitel 3, 6, 7, 8 eller 9) eller
 • Nationale regler med hensyn til helbred

FIFe medlemmer må ikke tilføje yderligere avls- & registreringsbegrænsninger

3.2 Avlshanner

Inden hankatten anvendes i avl, skal den have en veterinær erklæring der bekræfter, at begge testiklerne er normale, og at begge er nedfaldne i pungen.

Hankatte ejet af et FIFe medlems medlem, må ikke anvendes til parringer, som vil medføre uregistrerede killinger, f.eks. parringer hvor killingerne ikke vil få en officiel stamtavle udstedt af enten et FIFe-medlem eller en ikke-FIFe organisation.

3.3 Avlshunner

Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller FIFe-medlemmet.
En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl.
En hunkat må ikke tillades at blive parret af en anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring.

3.4 Mikrochip og tatovering

Alle avlskatte skal identificeres ved enten mikrochip (foretrækkes) eller tatovering og identifikationskoden skal være dokumenteret i stamtavlen.
Undtagelse er tilladt for hankatte, der ikke er registreret i FIFe.

3.5 Genetiske sygdomme og tests

3.5.1 Testprogrammer

Katte fra racer som bærer på en risiko for en genetisk sygdom og som opfylder følgende kriterier:

 • At sygdommen er dødelig eller forårsager kroniske lidelser
 • At sygdommen optræder hos et betydeligt antal af racen
 • At en pålidelig test er tilgængelig, og sygdommen vil kunne elimineres, bør testes for sygdommen.

Hvert FIFe-medlem skal udvikle passende programmer.
Hvis tests er obligatoriske i en race, enten via et program etableret af FIFe medlemmet eller via et race specifikt krav nævnt i kapitel 6 i avls- & registreringsreglerne, så skal FIFe medlemmet registrere test resultater. Test resultater skal være baseret på dokumentation fra laboratorier, indsendt af opdrætteren. Test resultaterne skal enten fremgår direkte af den udstedte stamtavle eller i et separat appendix til stamtavlen.

Et hvert forslag om at iværksætte en obligatorisk test i §6 af Avls- og Registreringsreglerne skal være ledsaget af videnskabeligt valide data, så vel som af et videnskabeligt begrundet test- og avls-program. Sådan en regel om obligatorisk test skal indeholde en plan for evaluering af den fortsatte validitet af testen, som minimum hvert 5. år. Denne evaluering skal foretages af FIFes Health & Welfare kommision. Kommissionen skal rapportere resultatet af sin evaluering til generalforsamlingen.

Information vedr. genetisk testning og råd om testning, samt helbredsundersøgelser vil blive undersøgt og informeret om via Helbreds- og Velfærdskommissionen (se Appendix I og Appendix II).
Helbreds- og Velfærdskommissionen kan hjælpe og vejlede FIFe-medlemmer med oplysninger om genetiske sygdomme og testprogrammer.
Dommer- og Standardkommissionen (Judges & Standards Commission), Avls- & Registreringskommissionen (Breeding & Registration Commission) og de andre kommissioner skal om nødvendigt konsulteres.

3.5.2 Genetiske sygdomme

FIFe vil ikke registrere eller godkende nogen ny katterace med racekarakteristika baseret på unormale fænotypiske træk eller andre medfødte egenskaber som vil give anledning til helbredsproblemer eller forringe kattens normale liv.
FIFe hverken registrerer eller anerkender racer, der som racekarakteristika har:

 • Achondroplasia/pseudo-achondroplasia: Et autosomalt dominant gen der forårsager dværgvækst, forkortede lemmer og ben samt andre fysiske defekter (f.eks. Munchkin)
 • Osteochondrodysplasia: Et autosomalt dominant gen der forårsager tiltagende led-, knogle- og bruskdeformiteter (f.eks. Scottish Fold).
 • nogen anden form for genetisk mutation, som resulterer i en miniture kat, eller forkortede ben hos katten.

FIFe vil ikke modtage nye ansøgninger om foreløbig godkendelse af hårløse varieteter eller delvis hårløse racer, dog er de nuværende godkendte racer undtaget: Sphynx, Don Sphynx og Peterbald.

3.6 Katte ikke tilladt i avl 

Følgende katte er ikke tilladt i avl:

 • Døve katte (se artikel 3.6.4)
 • Katte med navlebrok
 • Katte uden knurhår
 • En hver slags ”vild” kat eller nye racer som er baseret på ”vilde” katteracer (se artikel 3.6.1)
 • Katte som lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia (se artikel 3.6.2)
 • Katte som lider af en medfødt defekt (se §3.6.3)

Det er ikke tilladt at anse katte som værende ikke tilladt i avl, alene baseret på at de ikke har opnået en kvalifikation på udstillinger.

3.6.1 “Vilde” katte og nye racer baseret på “vilde” katteracer 

FIFe vil ikke anerkende eller skabe en EMS-kode for:

 • ”Vilde” katte (se FIFe’s generelle regler §13.1)
 • Nye racer baseret på ”vilde” katteracer

Sådanne katte:

 • Er ikke tilladt at benytte i avl
 • Kan ikke registreres i FIFe
 • Kan ikke fremvises på FIFe udstillinger
 • Kan ikke promoveres eller annonceres

Bemærk: racen Toyger betragtes som en etableret race baseret på en krydsning med en af FIFe anerkendt race (Bengal), og ikke som en ny race baseret på vilde katteracer.

3.6.2 Katte der lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia 

FIFe vil ikke anerkende eller skabe en EMS-kode for:

 • Katte der lider af (pseudo-)achondroplasia (se §3.5.2)
 • Katte der lider af osteochondrodysplasia (se §3.5.2)

Katte som lider af (pseudo-)achondroplasia eller osteochondrodysplasia eller som har en sådan kat i sine aner:

 • Er ikke tilladt at benytte i avl
 • Kan ikke registreres i FIFe
 • Kan ikke fremvises på FIFe udstillinger
 • Kan ikke promoveres eller annonceres

3.6.3 Katte der lider af medfødte abnormaliteter 

FIFe vil ikke støtte eller opfordre til avl på katte som lider af medfødte abnormaliteter, f.eks.:

 • Hårløse katte (undtaget de nuværende godkendte racer: Sphynx, Don Sphynx og Peterbald)
 • Katte med deformiteter i fødderne eller forbenene, f.eks. polydactylisme eller oligodactylisme (for mange eller for få tæer)
 • Katte som har andre medfødte diskvalificerende fejl (se tabellen over diskvalificerende og generelle fejl)

Sådanne katte er:

 • Ikke tilladte i avlen
 • Kan ikke sælges som avlskatte; en opdrætter som ønsker at sælge en sådan kat skal, via deres nationale FIFe medlem, sørge for at der sættes avlsforbud på kattens stamtavle.
  (I Danmark skal opdrætteren sætte kryds i feltet “avlsforbud” på parrings- & stamtavlerekvisitionen o.a.) 
 • Kan ikke promoveres eller annonceres

3.6.4 Hvide katte 

Hvide katte skal testes for om de kan høre, før de anvendes I avl.
Parring mellem to hvide katte er ikke tilladt