Obligatoriske og anbefalede genetiske tests før parring

Tillæg til FIFe’s Avls- & Registreringsregler, artikel 3.5.1 Test programmer som lister en oversigt over de kommercielt tilgængelige genetiske tests der er obligatoriske eller det anbefales at benytte før parring. Helbreds- & velfærdskommissionen (Health & Welfare Commission) har tilladelse til at opdatere listen når nye tests bliver tilgængelige.

Race Test Bemærkninger
 Alle  Blodtype DNA test er ikke fuldt valideret for alle racer.
Følgende racer bør testes via blodprøve: RAG, SIB, TUA, BEN & EUR
 KOR  Gangliosidosis (GM1/GLB1 og GM2/HEXB)  Obligatorisk, se kapitel 6
 BAL, OLH, OSH, SIA  Gangliosidosis (GM1/GLB1)
 BUR  Gangliosidosis (GM2/HEXB)  Obligatorisk, se kapitel 6
 MCO  Hypertrophic Cardiomyopathy (MyBPC3/A31P)
 NFO  Glycogen Storage Disease type IV (GSD IV)  Obligatorisk, se kapitel 6
 RAG  Hypertrophic Cardiomyopathy (MyBPC3/R820W)
 BML, BUR, SIN  Hypokalaemia (BHK)
 EXO, PER, BLH/BSH, SRL, SRS  Feline Polycystic Kidney disease (PKD1/AD-PKD)
 LPL, LPS, ABY, BEN, SIN, SOM  Pyruvate Kinase Deficiency (PK)
 ABY, OCI, SOM, BAL, OLH, OSH, PEB, SIA  Retinal degerering II (CEP290/rdAc-PRA) Obligatorisk for BAL/SIA, OLH/OSH, PEB, se kapitel 6.
 MCO  Spinal Muscular Athrophy (SMA)
 Alle  Svab prøver For hver kat skal svab prøverne lægges i en kuvert som tydeligt mærkes med kattens navn og mikrochipnummer. Prøverne kan opbevares på et tørt sted. Hvis nødvendigt, kan prøverne anvendes ved fremtidig genetisk testning.

FIFe Health & Welfare Comission – opdateret d. 27.05.2015