Åbne kommissionsmøder 2016

Tirsdag 24-05-2016

Vi er nu godt igang med at snakke de forskellige forslag igennem. Kommissionerne har ikke diskuteret det finske forslag til statutændringer, så vi gik direkte til forslagene fra Luxembourg, der ikke fandt gehør hos nogen af kommissionsmedlemmerne.

SVERAKs forslag om at stille krav om 5 års erfaring som dommer for kandidater til Dommerkommissionen (JSC) bakkes op af bestyrelsen, mens JSC er i mod forslaget.

Det Tjekkiske forslag om at slå SIB og NEM sammen støttes af både Breeding and Registration kommissionen (BRC) og JSC, og den generelle stemning i forsamlingen var overvejende for forslaget. Felis Danicas SIB opdrættere er imod dette forslag.

CHA forslaget støttes ikke af BRC, fordi der stilles krav om at der ikke må krydses med BSH, hvilket ikke kan indeholdes i standarden, men skal skrives ind i BRR i kapitel 6.

Vores eget forslag til ændring af MCO standarden blev ikke godt modtaget, primært på grund af en enkelt formulering, og vi vil derfor forsøge at nå frem til en alternativ formulering med samme hensigt i samarbejde med den oprindelige forslagsstiller.

Mundikat har stillet forslag om, at det skal være muligt at registrere mønster på 01 og 02 katte, sådan at katten til udstilling registreres som 21, men med tilføjelse af dens korrekte mønsterkode, såfremt den er synlig – fx 22. Forslaget fremsættes i en omarbejdet udgave.
Mundikats forslag til ændring af La Perm standarden fik fin modtagelse.

Portugals forslag om ændring af Thai standarden blev til gengæld ikke så godt modtaget, ikke mindst af BRC, da Thai stadig er under foreløbig godkendelse, og det ikke giver mening at ændre standarden midt i processen.

Onsdag 25-05-2016

Vi tilbragte nogen tid i går aftes med at revurdere vores forslag, og i dag skal vi arbejde videre med MCO forslaget, når de åbne møder er forbi. Vi har fået godkendt en ny version af forslagsstiller, og der skal laves en oversættelse, og så skal der printes ud til alle delegaterne til i morgen. Så håber vi, at forslaget får en bedre modtagelse end her på de åbne møder.

Der var et par kommentarer fra i går, jeg ikke fik med:
Vores forslag om definition af ancestry mm fik en blandet modtagelse, og vi kommer til at trække dette, så vi i samarbejde med BRC kan udarbejde en bedre version til næste år – nu har vi nogle kommentarer at arbejde ind i forslaget.

ANFIs forslag om ændrede registreringsregler for <target breed> blev trukket.

Forslaget om at godkende Hellig Birma i sølvvarianter fik en meget fin modtagelse fra alle kommissioner, i hvert fald hvad angår det arbejde, der er lagt i arbejdet med varianten mm, selvom Show Commission gerne ville have set at sølvvarianterne skulle dømmes sammen med ikke-sølv varianterne. Dette er dog ikke en del af forslaget.

I går sprang vi over forslaget omkring dommeruddannelse, da dagen var ved at være slut, og det tager vi nu fat på.

Dommeruddannelsen er blevet vel modtaget, og det samme gælder for den breed-opdatering, der skal give dommere, der i dag har “halve” kategorier, mulighed for at blive opdateret og få den fulde kategori. Der er en enkelt ændring i det sidste (JSC nr 6) idet punkt 8.a. slettes og punkt 14 modificeres, så det fremgår, at det ikke er tilladt at tage eksamen i en yderligere kategori, før denne opdatering er på plads.

Bestyrelsens forslag om at holde fast i det gamle system i en årrække blev trukket.

1. DEKZV fremlagde et revideret forslag om “Open Doors”. Forslaget ville betyde, at det kunne gøres muligt for udstillere fra andre forbund at udstille i alle FIFe udstillingsklasser, men forudsætningen ville være at kattene skulle registreres i det lokale FIFe medlems stambog. Dette ville så til gengæld være umuligt for en lang række katte, idet det ville stride mod FIFes stambogsføringsregler. Det er et forslag, som ikke fik støtte fra nogen kommission.

Finland har 2 forslag med om udstillingsregler og det ene handler om udstillingstyper. SC fandt forslaget godt, men der skulle lige justeres en anelse, blandt andet skal det slås fast, at det ikke må være muligt for én kat at få mere end max 2 certifikater på en udstillingsweekend.
Forslag nr 2 gør det meget klart, hvordan de eksisterende regler omkring kort og lang vej til de højeste titler skal tolkes.

NRR vil gøre det muligt for alle udstillere at benytte en “lang vej” med certifikater kun i et land til at gøre katten til International Champion / Premier. SC er delte i deres holdniing til dette forslag – 2 for, 2 imod, og 1 undlod at stemme.

Sverak har 2 forslag omhandlende huskattene – huskattebevis og tidlig kastration. Det har vist sig at være ganske kontroversielle forslag, fordi de fleste synes at mene, at det er fine ideer, men ikke mulige at gennemgøre i hele FIFe. Ikke mindst den tidlige kastration kan være et problem i mange lande, så det bliver spændende at se hvor disse 2 lander.

ZFDS fra SI har et forslag om at ændre aldersgrænserne for udstillingsklasserne for klasserne 11 og 12. Det gav en livlig diskussion, og der kom et rigtigt spændende forslag frem om at vi skulle overveje at opdele de unge katte i 3 klasser i stedet for 2 som i dag. Det kunne fx være en “young adult” klasse, som så gik til katten fx var 12 mdr. eller endog ældre. Der kom en opfordring til at vi ikke ændrede noget i år, og så fik strikket et forslag sammen til næste år.

Show Commission har en lang række forslag, som blev gennemgået – de fleste er ukontroversielle og udløste ikke den store diskussion.