FIFes GA 2023

God formiddag fra Tavira i Portugal.

Vi er igang med de åbne møder, og det første emne, der er til debat er etablering af en FIFe fond til at understøtte forskning inden for katte - det er der en bred tilslutning til.

Forslaget fra Luxembourg om at sende folk til GA der taler min. 2 FIFe sprog møder ikke velvilje fra kommissionerne, og delegaten fra Luxembourg er her ikke selv for at præsentere forslaget.

LU's forslag om at lave en detaljeret liste over hvad der kan udbetales til kommissionsmedlemmer får en hård medfart fordi ingen kommission ved på forhånd hvilke udgifter til møder, de vil få. Der kunne laves en liste over hvem, der vil kunne få udbetalt kompensation, og hvilke standard takster, der kan udbetales efter, men det vil kræve en omarbejdning af forslaget.

Norges forslag om en graduering af medlemmernes betaling for at afholde udstillinger møder modstand fra de små lande - de nordiske lande incl. FD er naturligvis for.

FDs forslag om SBI og hvidt får positiv modtagelse også fra JSC, men dog skal vi opdele dette i 2 separate forslag, og vi bliver nødt til helt at slette reference til genitals/scrotum, hvis det skal ha' en chance. Det kommer vi til at arbejde med i aften.

Felikat forslag om at få godkendt BLH / BSH smoke med grønne øjne: Fra både JSC og BRC er der sympati for at få dem godkendt men begge kommissioner henviser opdrætterne til at følge den etablerede procedure for at få godkendt nye varianter. Der er dog en vis præcedens fra sidste år for at GA kan give lov til at omgå reglerne! og vi får se hvad det ender med. Kattene er der, det er genetisk logik at de er der, og alt taler for at de *skal* godkendes.

Forslaget fra Mundikat, som omhandler muligheden for at registrere det korrekte tabby mønster for katte med 01 og 02 hvidt, hvis man alligevel kan se at katten er fx "22" behandles. Der er generelt en enighed om at det vil være godt at få så megen information i systemet som muligt men det skal håndteres så det ikke går i hegnet på udstillinger. Vi forslår at det håndteres som en fænotype / genotype registrering, hvor fænotypen skal være "21", for så gi'r det den ønskede virkning og ingen problemer for diverse edb-systemer

Så er det forslaget fra JSC om at flytte LPL/LPS fra kat. 2 til kat. 4 opdelt i 9 farvegrupper som de øvrige "rex" racer. Show commission har intet problem med dette. Der er intet BC.  Det er ønsket af opdrætterne, men det udløser en lang debat om hvorvidt det giver mening at flytte rundt på racerne - nogle racer er flyttet flere gange, og forslaget samler ikke "rex" racerne - vi har stadig Selkirk'en i kat.3.

Mundikats forslag om at forbyde mere end 2 kuld i et kalenderår støttes af BRC og HWC. Det skal formuleres klarere så det ikke giver 4 kuld på 2 år. Der er i forvejen flere medlemmer, der har denne regel allerede.

Vi har netop holdt en kort kaffepause og går nu igang med debatten omkring Felis Polonia's forslag om minimumskrav til plads pr kat i et kattehold.

Der er stærke holdninger fra forskellige medlemmer men reelt set ville disse krav om min. 6 kvadratmeter gulvplads pr kat give store problemer for mange opdrætter selvom vi alle har sympati for tanken bag forslaget. Det bliver fremført at der ikke er reelle studier for hvilke behov for plads katte generelt har. Der foreligger konkrete studier for hvad der er den optimale plads til mennesker, og hvor meget plads, der bør tilføjes hvis man bliver en person mere i husholdningen.

SVERAKs forslag om at gå tilbage fra 14 til 12 uger når killingerne flytter skal nu diskuteres. En væsentlig grund til SVERAKs forslag er at deres opdrættere er kede af at den attest de skal have i SVERAK fra dyrlægen som kun må være 8 dage gammel betyder, at de enten skal vente med at vaccinere til killingerne er 14 uger, så de kan få attesten samtidig, eller gå til dyrlægen en ekstra gang. De vil derfor gerne tilbage til 12 uger. Der er desuden forskellige forskning, der taler for og anden der taler imod at de flytter tidligere hjemmefra.
HWC er enige om at der er ikke noget videnskabeligt bevis for at det giver bedre socialisering at vente yderligere 2 uger for at lade killingen flytte. De mener ikke det bør være en regel med 14 uger, men en option for opdrætteren. Men HWC mener dog ikke at vi allerede nu efter at reglen kun har været i kraft i under et halvt år, kan tillade os at melde ud at hov, nu har vi ændret vores mening.
BRC har samme mening som HWC at vi ikke kan ændre mening så hurtigt - de har ikke nogen specifik holdning til om det skal være 12 eller 14 uger, men at en ændring ville komme for tidligt.

BRCs forslag om at ændre reglerne for stamnavne - hvornår de kan "arves" - det er et forslag, der skyldes en konflik med anden regel - derfor ønsker de at ændre det, sådan at et stamnavn kan arves inden for 20 år. Ingen kommentarer.

KKÖs forslag om at ændre hvordan titler håndteres hvis en kat skifter farve: Show Commission finder at det ville være mærkeligt hvis en kat kunne få en titel med forskellige farver anført. SC er alle imod. JSC: alle er imod, fordi disse ændringer ofte finder sted fordi katten har dårlig farve, og så du'r det bare ikke at katten hopper frem og tilbage mellem forskellige farvegrupper. Et af argumenterne for forslaget er at vi har brug for alle udstillerne, selvom deres katte ikke kan få certifikat hver gang, og et af argumenterne imod er, at vi bliver nødt til at sætte en bundgrænse.

Så er det FBEs forslag om nye nationale titler, der skal på banen. SC er alle 5 imod dette forslag, som de finder for kompliceret. JSC finder også at forslaget er meget kompliceret, og det vil være svært at uddanne dommerne i dette system. 3 siger nej, 2 afholder sig fra at stemme.

FBE har også fået en idé om nye titler til killinger! Show Commission kan særdeles godt lide forslaget - men ønsker at killingen/ungdyret skal kunne opnå min. 93 points, som ved en alm. CAC.  JSC kan også lide forslaget men stemte ikke om det. Killingerne /ungdyrene kan udstilles fortsat i samme klasse selvom de har fået titlen.

Belarus vil gerne tilføjes til Annex 1  ...

Indonesion: vil gerne have lov til at lave et nyt annex 6 med reducerede krav til de første 2 titler .... SC siger nej med alle stemmer fordi Indonesion allerede er inkluderet i Annex 4, og dermed er der en konflikt i kravene, og det skal rettes til. De skal fjernes fra Annex 4 og der skal flyttes regler fra 4 til det nye annex.

Italien vil gerne inkluderes i annex 2. SC: 3 for, 2 imod.

Forslag fra Ukraine, Moldova og Rumænien om et nyt Winner Show - Black Sea Winner Show. BSW. SC alle for. SVERAK synes ikke rigtigt om at der efterhånden er meget små udstillinger, der kaldes Winner Show. Synes det kan devaluere Winner titlen. De har dog hver især shows på samme størrelse som mange andre  lande.

Forslag fra NSR om at få Norge inkluderet i Annex 2.  Forslaget ønsket udvidet med Sverige, Finland og Danmark. SC er 2 for, 2 imod, 1 afstod.

Forslag fra Polen om at blive inkluderes i Baltic Winner Show gruppen - de er ikke inkluderet i nogen Winner show gruppe. De har en lang kystlinje 🙂 SC er alle for.

Forslag 3 fra Polen: ændre aldersgrænserne mellem de forskellige klasser, så åben klasse 9 og 10 starter, når katten er 12 mdr., Junior fra 8-12, og killing fra 4-8. Både JSC og SC er for forslaget.

Show commissions 1. forslag: nedsætte antallet for katte nødvendige for at udstillingen kan være "international" fra 150 til 120 katte. Generalsekretæren er imod forslaget - det er kun 15% af udstillingerne, der er nødt til at spørge om en dispensation, og det er ikke noget problem for ham at godkende en dispensation.

SC forslag nr. 2 angår nationale udstillinger og betyder, at der på nationale udstillinger kan opnås nye titler.  Diskussion af dette udsættes til efter frokost så jeg kommer tilbage når vi er klar til at fortsætte.

En energisk diskussion om SCs forslag - jeg må indrømme, at jeg kommer til at bruge tid på at sætte mig ind i det, hvis det vedtages - men her og nu giver det simpelthen ikke mening for mig. 😳

Vi skal nu diskutere SCs forslag om en fremmøde-titel til katte i klasse 1 og 2 - det var stort set kun mig, der havde kommentarer: jeg kan ikke forlige mig med en titel, som ikke kræver andet end at man møder op! Men lad os se hvad der sker.

SC forslag nr. 6 - opdeling af hanner og hunner i klasse 11 og 12 for nominering. JSC er alle imod, da det giver for mange nomineringer.
De mener at det hele kommer til at handle om nomineringer. SC mener at det er op til dommerne at nægte at nominere katte, der ikke er gode nok. Flere siger præcis hvad jeg ville sig: at hvis vi nominerer separat, må vi også ha' separate BIS for dem. For nogle racer kan det helt sikkert give mening at dele nomineringerne op simpelthen fordi standarden passer bedre til hanner end til hunner eller omvendt, men hvis de så alligevel skal møde hinanden i BIS panelet, kan det være ligegyldigt. Der er tale om et revideret forslag, og så må vi se hvad der hænder.

SC forslag nr. 7 - introduktion af et "Wildcard" som dommeren kan bruge én gang pr show, så der kan nomineres 2 katte i en gruppe katte, fx. 2 voksne hunner i samme kategori. Det er et forslag, der får en blandet modtagelse. Det kan skabe store edb-problemer for klubberne, og det vil helt sikkert betyde at der fra udstiller side vil opstå et krav om at dommerne *skal* bruge deres wildcard hver gang.

SC forslag nr. 8: Breed BIS - forslag om at reduceret antallet af katte, der er krævet for at man kan afholde Breed BIS.

SC Forslag nr 9 - JSC er for forslaget.

SC forslag nr. 10 - sætte årstal på National Winner. Det er ikke et forslag vi går ind for, fordi vi ikke bruger NW som en "winner-show" titel, men som en titel katten opnår på linje med SC eller SP.

Det sidste forslag fra Finland bliver først diskuteret på selve GA'en.

Det var alt fra mig i dag - nu skal vi have revideret vores forslag, så vi er klar til i morgen. Kan I ha' en god aften - vi starter op kl. 09.00.

mvh

Bette