16. April 2024

Åbent kommissionsmøde

Onsdag den 27. maj, 2015

Det er dag 2 for det åbne kommissionsmøde, og vi starter om kort tid med den videre gennemgang af forslagene. Vi håber på et fortsat godt fremmøde og en åben debat.

The BRC havde deres forslag 4, 5, 6 and 7 og alle blev vel modtaget. Der blev vist billeder at fine langhårede briter. Der var visse af forslagene, der skulle have foretaget små rettelser.

BRC forslag 8 blev diskuteret – BRC ville gerne sikre en vis kvalitet på kattene og derfor ønskede de at titler var et krav.

Mundicat forslag no 2 – eligibility and membership requirements for breed councils: The BCs var stort set alle imod, og diskussionen gik overvejende imod forslaget. Vi kan allerede give dispensationer, vi behøver ikke lave reglerne om.

FHH: judges seminars organized by FIFe members. JSC forstår godt at elever kan blive skuffede men mener også at hvis forslaget bliver vedtaget bliver det meget svært at få medlemmer til at arrangere dommerseminarer, og det er umuligt at sikre sig imod afbud i sidste øjeblik.

ANFI: suspension of student judges. JSC støtter forslaget.

Mexico: Judges for the theoretical examination of non-European student judges: JSC støtter forslaget.

Felikat: Study of all breeds – exeption for LPL/LPS: JSC ønsker ikke flere undtagelser i reglerne. SC havde 3 for og 2 imod. Der blev diskuteret livligt, men den generelle holdning var at elever kan rejse til de lande, hvor kattene findes, og enten sidde elev eller arrangere “training outside the show hall”. Det faldt heller ikke i god jord, at dette forslag kom samtidig med at denne race foreslås endeligt godkendt.

The board – proposal for Judges Training Programme. The JSC har ikke taget endelig stilling – de ønsker at høre kommentarerne fra deltagerne. Arbejdstgruppen bestod af Annette Sjödin and Dieter Filler. Der er ikke i forslaget taget højde for hvad fx en kat. IV dommer, der ikke i dag har kat. III gør, hvis vedkommende ønsker at bliver dommer i sektion 2 – men bestyrelsen havde diskuteret dette, og vil komme med et bud.

FBE proposal no 2 – Winner shows. Der er 3 forslag om dette, og de vil blive arbejdet sammen til ét forslag. Der var fra svensk side bekymring over at kravene til deltagere kunne blive for lavt, men ellers ønskede de flere winner shows velkomne. Det samlede forslag bliver diskuteret på GA.

FFB: – Exception for Latin America: 3 x BIS for JW
title. JSC og HW var for forslaget, men ellers var der ikke megen opbakning til dette.

1.DEKZV
proposal – Breed Best in Show – number of cats. Der kommer et nyt forslag, og man vil gerne have at forslaget behandles efter det portugisiske. SC mener at det nuværende antal på 50 er helt fint.

FD: Admission to Shows. Vores forslag fald ikke helt i god jord – undtagen hos vores svenske naboer. Det blev betragtet som for svært at kontrollere og håndtere.

FFF: Breed Best in Show – number of cats. SC er fuld tilfredse med det nuværende antal og alle var imod.

FFF: all certificates in one country if no shows within 500 km: SC var ikke positive.

ANFIs ønske at italienske udstillere skulle kunne få alle CACIB/CAPIB i ét land blev heller ikke vel modtaget. SC var absolut imod.

Mundikats forslag om at sætte regler for dommeres deltagelse på verdensudstillingen blev også modtaget med modvilje.

CPFs forslag om at det ikke længere skal være muligt at bestille en printet udgave af showkalenderen blev vel modtaget – det er en mulighed, der alligevel ikke bliver brugt. CPFs forslag om at inkludere søster racer i Breed BIS blev ligeledes vel modtaget.

SVERAKs forslag 1 og 2 blev diskuteret grundigt – der var både for og imod. Især forslaget om at gøre et WW certifikat til “et hvilket som helst land”‘s certifkat fik mange kommentarer med.

Så kom forslagene fra SC, der blev gennemgået uden mange kommentarer, da ingen af dem er specielt kontroversielle. Dog var der nogen diskussion omkring forslag nr. 4, der handler om kommunikation mellem udstillingsarrangør og dommer.
Deres forslag nr 6 gav anledning til nogen forvirring – det var åbenbart ikke klart for alle, at det ikke kan udgøre nogen risiko for andre katte på udstillingen at katte, der har boet sammen med en drægtig hunkat kommer ind på udstillingen.
Forslag nr. 8 som ændrer betingelserne for Breed BIS fra at kattene skal være til stede på udstillingen til at de skal være i kataloget finder vi problematisk, og det samme gør SVERAK, da vi mener at kattene skal være til stede for at det giver mening. Forslag nr. 9 fik opbakning fra BRC.

Felikats forslag om at etablere en arbejdsgruppe “Quo Vadis”: JSC støtter forslaget, og har allerede en kandidat til arbejdsgruppen. HW støtter ligeledes op. BRC har ikke diskutret det. SC har ligeledes ikke diskuteret det, men både BRC og SC er villige til at stille op.

Mundikats forslag om en ombudsmand: JSC diskuterede dette, og dommere ville ikke blive omfattet af ombudsmand-funktionen. Ingen af de andre kommissioner havde kommentarer. JSC havde også diskuteret det forslag, der ligger fra FNFR. De mener ikke at én person ville kunne håndtere den arbejdsbyrde, der kunne komme ud af dette. Sådan en funktion skulle referere direkte til GA’en hvis den skulle kunne være uafhængig. Der er mange andre meninger, herunder om man kan give “juridisktion” til en ombudsmand – skal det være en funktion, der kun har en rådgivende funktion ?
Annette Sjödin gjorde opmærksom på, at de nuværende statutters formulering umuliggjorde at man kunne oprette en ombudsmand-funktion uden først at ændre statutterne. Der var allerede i 1997 et forslag fra bestyrelsen om at oprette en ombudsmandfunktion.

Dermed er dagens møde afsluttet, og så skal vi i tænkeboks med hensyn til vores egne forslag – skal de omformuleres eller skal vi prøve at køre dem igennem. Det finder vi ud af i aftenens løb, og så høres vi ved i morgen, når GA går igang.

mange hilsner
Bette

Tirsdag den 26. maj, 2015

Det åbne møde med kommissionerne er nu godt igang, og de første forslag er blevet gennemgået. Der er et ganske pænt fremmøde i år, hvilket giver en god og livlig debat om mange af forslagene. Der bliver udtrykt både for og imod, og selvom diskussionen kan give et fingerpeg om hvordan afstemningen kan gå, så er intet sikkert fordi der er mange lande, der ikke deltager i de indledende møder. Det er en skam, fordi det er et rigtigt godt sted at udveksle synspunkter og få indsigt i hvordan forholdene er i andre lande.

FBEs forslag om at flytte de forskellige Rex racer til kategori IV er ikke blevet godt modtaget – samtlige kommissioner er imod, ikke mindst fordi det, dengang den nye kategori inddeling blev vedtaget, blev aftalt at vi ikke skulle flytte rundt på racefordelingen før vi havde prøvet det i praksis.

Der var ikke megen begejstring for forslaget omkring FHHs forslag omkring manglende knurhår, og en blandet modtagelse af det Tjekkiske forslag om opdeling af de agouti mønstre hos British Shorthair.

Tjekkiets 2. forslag gik på at omdøbe SYS og SYL til SIA med hvidt – der var ganske mange positive meldinger fra kommissionerne, men en blandet modtagelse fra opdrætterne.

Også forslaget fra Finland om revision af Aby standarden fik en del ord med på vejen: Judges and Standard Commission (JSC) var for og det samme var Breed Council – der dog kun består af én person. Der var også fin opbakning til forslaget om at ændre i pointene. Det var der også til deres forslag om at ændre i pointene for EUR, selvom der dog også var bekymring for at man her skulle miste øjenfarve fremover.

Skal BRI fremover være BSH? Det var det ganske store BC for, men der var også en del røster fremme om, at man så burde ændre navnene på alle racer, der havde en variant med anden hårlængde (Exotic, Somali etc.) Så vi får se hvad der kommer til at ske, når det kommer til afstemning.

Health & Welfare forslaget omkring pigmentation faults leading to a colour loss vil blive omformuleret. Flere BC’er er imod fordi tab af pigmentation kan forekomme i fx ældre katte, katte med hormonelle ændringer.

JSCs forslag om at standardisere farvegrupperne for alle racer fik en del modspil fra bla Show Commission (SC) – de kunne se for sig at det ville give en lang række udfordringer, og flere BCer var klart imod. Det er et forslag, der ikke kun vil betyde, at alle gruppeopdelte racer skal forholde sig til 11 grupper uanset om de bruger dem eller ej, og for nogle racer vil det betyde, at farver, der kan være vanskelige at skelne fra hinanden, og som derfor i dag er i samme gruppe, ville skulle opdeles.

JSC ønsker tilladelse til at omformattere samtlige standarder så de passer ind i en ny skabelon – det kan give store udfordringer, fordi lang fra alle katte har en standard, der passer ind i skabelonen, og hvis man skal plukke sætninger fra hinanden og putte ind i forskellige kasser opstår der risiko for at betydninger ændres – det er en bekymring jeg tror vi deler med en del andre.

BEN øjenfarve blev diskuteret frem og tilbage, og det blev nævnt at BEN BC var interesseret i at gennemgå hele standarden.

Tjekkiet havde et forslag med som de ikke ønskede at kæmpe for – nemlig at åbne for at der igen kan indføres en masse nationale stambogsføringsregler, efter at det efter 10 års hårdt arbejde er lykkedes Breeding and Registration Commission (BRC) at få dem fjernet. Det forslag går forhåbentlig ikke igennem.

Vores eget forslag om hankatte, der ikke må udlånes til produktion af ikke-registrerbare killinger, fik en del opbakning men flere mente også at det kunne og burde formuleres på anden vis. Det tænker vi lige over i aften.

SVERAK forslår fuld godkendelse af La Perm, og det er der ikke umiddelbart noget, der taler imod.

BRCs forslag nr. 2 er primært en omformulering af eksisterende regler, mens nr. 3 (microchipping af alle killinger før de rejser fra opdrætteren) endte med at blive trukket, da der var massiv modstand mod forslaget.

Det var det sidste forslag, der blev gennemgået i dag – det åbne møde fortsætter i morgen.

Mange hilsner,
Bette

 

 

GA dag 1 - 28-05-2015

Torsdag den 28. maj, 2015

Så er GA’en åbnet, og jeg skal forsøge at opdatere så hurtigt som muligt – i takt med at beslutningerne tages.

Totalt antal stemmeberettigede (4 via proxy): 35.
Almindeligt flertal kræver 18 stemmer. Kvalificeret flertal kræver 27 stemmer.

De første afstemningspunkter er valgene under punkt 15 – det varer lidt før vi kommer til dem.

15.
Elections (Members, who supported candidates, appear behind or below their
names
)
a) Election of a
Vice-President for a period of three (3) years

Candidate:
• Mr. Dietmar Sagurski (DE) – valgt

b) Election of a Treasurer
for a period of three (3) years
Candidate:
• Mr. Leopold van de Haterd (NL-Mundikat) – valgt
c) Election of 2 Members
of the Judges & Standards Commission for a period of one (1) year

Candidates in alphabetical order:
• Mr. Stéphane Henry (FR) – valgt
• Mrs. Marie Perčynská Řihová (CZ)
• Mrs. Katia Pocci (IT) – valgt
• Mrs. Marie Westerlund (SE)

d)
Election of 2 Controllers for a period of three (3) years

Candidates in alphabetical order:
• Mrs. Argia Laura Burani Ferrari (IT) – valgt
• Mr. Timo Kanniainen (NL-Felikat)
• Mr. Michael Wirth Färdigh (SE) – valgt

e) Election of 2 Assistant Controllers for a
period of three (3) years

Candidates in alphabetical order:
• Mrs. Argia Laura Burani Ferrari (IT)
• Mr. Timo Kanniainen (NL-Felikat)
• Mr. Jürg Keller (CH) – valgt
• Mr. Joeri Vanrusselt (BE) – valgt
• Mr. Michael Wirth Färdigh (SE)

Vi har nu gennemgået de finansielle punkter – der er ingen forhøjelser af gebyrer og takster, og budgettet er godkendt som foreslået. Der var ingen der stillede spørgsmål til budgettet og alligevel var der ét medlem, der stemte imod. Nogen gange kan man undre sig over hvad der afgør stemmeafgivningen.

18.
Application for patronage membership (qualified – ¾ majority)

China (CN) – China Cat Union Mentor: ČSCH-SCHK (CZ) – godkendt

 

20. Application for full membership (qualified – ¾ majority)

Moldova (MD) – Felis Moldova Mentor: FFH (CH) – godkendt

21. Proposals

a) Proposals regarding the Statutes (qualified – ¾ majority)

* JSC proposal 1: § 6.1 Elections for the Judges & Standards Commission
““One
third of the members of the Judges and Standards Commission shall stand for
election annually.””
ikke vedtaget

c) Proposals regarding the
Standards (including the General Part) & the EMS List

Felis Belgica (BE)

proposal 1: EMS list – Category for JBT, LPL/LPS, SRL/SRS:
“– all tailless and bobtail breeds are put
together in cat. III
– all oriental, hairless and “non-straight coated”
breeds are put together in cat. IV.”
– trukket
FFH (CH) proposal 1: Standards – General
Part – Table of faults: missing whiskers.
“2.4
Missing whiskers – no EX”
– ikke vedtaget
ČSCH-SCHK
(CZ)
proposal 1: Standards – General Part + BRI – *s/y 11 33 and *s/y 21 33: “We
propose a split in the pointed tabby pattern, i.e. to use besides 21 33, now
also 11 33 for the following BRI varieties …
– trukket

ČSCH-SCHK (CZ)
proposal 2: Standards – BAL/SIA/SYL/SYS – Changes to the standard “We propose to rename the Seychellois Shorthair
as SIA * 01, 02, 03 and the Seychellois Longhair as BAL * 01, 02, 03”
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 1: Standards – ABY – Changes to the
standard. Additional modification is to remove “desirable” from the description of the muzzle.
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 2: Standards – ABY – Changes to the
scale of points
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 3: Standards – EUR – Changes to the
scale of points
– vedtaget

HWC proposal no 1: Standards – General Part – Table of
faults: colour loss in the eye:
Reworded proposal: “6.4 All faults leading to a split of colours in the eye (only applies to those breeds where the term “eye colour” is occurring in the scale of points of their standard) = no cert.
– ikke vedtaget

JSC proposal 2: Standards – General Part – New colour groups division
– trukket

 

JSC proposal 3: Standards – Category Parts – Reformatting

Efter en hel del debat, hvor vi bl.a. bad om at alle standarder blev godkendt af Breed Councils efter omformattering for at sikre, at der ikke kom utilsigtede ændringer:
– ikke vedtaget


ČSCH-SCHK (CZ) proposal 3: § 3.6 Cats not allowed for breeding – restrictions: “Each FIFe Member is free to impose further health restrictions, according to national circumstances.”
– ikke vedtaget

BRC proposal 2: § 3.1, 3.6, 4.3 Breeding and registration conditions:
All cats registered in a FIFe Pedigree book can be used for breeding unless …”
– vedtaget

Felis Danica (DK) proposal 2: § 3.2 Studs
“A stud owned by a member of a FIFe member may not be used for matings, whichwillresult in unregistered kittens, i.e. for matings where the kittens can not receive an official pedigree from either a FIFe member or a non FIFe organisation.”
– vedtaget

BRC proposal 3: § 5.1.1 Identification for all kittens bred in FIFe
– trukket

BRC proposal 4: § 9.1.4 (new) Special EMS codes for the registration of XLH/XSH
In order to enable the correct registration of cats with a target breed in case of cats resulting from cross-breeding, the following EMS-codes may be used for the indicated target breeds …
– vedtaget

BRC proposal 5: § 9.2 + Show Rules § 3.1, 5.4 Novices
Ordet “previously” slettes fra 2 afsnit om anvendelse i avl.
– vedtaget

BRC proposal 6: § 10.2.3 Preliminary recognition of British Longhair (BLH)
– vedtaget

BRC proposal 1: EMS list – BRI – Change EMS code from BRI to BSH
– vedtaget

og med dette lukker jeg ned for i dag – vi starter igen i morgen, og her begynder vi med det svenske forslag om endelig godkendelse af La Perm.

 

GA dag 2 - 29-05-2015

God formiddag,
Vi startede kl. 9 lokal tid – og første punkt på agendaen var endelig godkendelse af La Perm – forslag fra SVERAK. Der blev vist nogle meget fine eksemplarer frem – vældig god type og pelskvalitet.

SVERAK (SE) proposal 3:
appendix III.1 Full recognition of the LaPerm (LPL/LPS)
– vedtaget

BRC proposal 7: § 10.2.3, 10.2.5, 11.2.5 Deadline for sending documents
and information
Omforuleret så alt skal være inde senest 1 januar.
– vedtaget

BRC
proposal 8: § 10.2.4 Requirement of PIC/PIP titles for preliminary recognised
breeds “at least 15
of these cats must have the title PIC/PIP registered”
– vedtaget

Mundikat (NL) proposal 2: § 2.2 Eligibility and membership requirements
– trukket

FFH (CH) proposal 2: § 2.2.2 FIFe Judges seminars organized by FIFe
Members
omformuleret til at elever skal informeres hurtigst muligt
– vedtaget

ANFI (IT) proposal 1: § 2.1.2 Suspension of Student Judges
– vedtaget

FFM (MX): § 4.2.2 Judges for the theoretical examination of non-European
Student Judges
– vedtaget

Felikat (NL) proposal 2: § 2.1.15 Study of all breeds – LPL/LPS
– trukket

The Board: New Judges Training Programme – Proposed Rules for Judges
& Student Judges 2016
– ikke vedtaget

Felis Belgica (BE) proposal 2: § 2.6, 4.1.1 Winner Shows kombineret med forslag
Felix (EE), LFA-Bubaste (LT) & CFCA (LV): § 2.6, 4.1.1 Winner Shows og ASFE
(ES): § 2.6, 4.1.1 Winner Show. Ny formulering som etablerer American Winner, Baltic Winner, Mediterranean Winner, North Sea Winner and Scandinavian Winner shows and titles.
– vedtaget

FB (BR) proposal: Annex 9 – Exception for Latin America: 3x BIS for the
title Junior Winner
– vedtaget

1. DEKZV (DE): § 4.9.4 Breed Best in Show number of cats (50 =>
40)
– ikke vedtaget

Felis Danica (DK) proposal 1: § 3.4 Admission to shows – omskrevet forslag som kun
indeholder behandling på udstilling
– ikke vedtaget (vi manglede én stemme)

FFF
(FR) proposal
1: § 4.9.4 Breed Best in Show number of cats (70/30)
– trukket
FFF
(FR)
proposal 2: new article All certificates in 1 country if no shows within
500 km
– trukket

ANFI (IT) proposal 2: Annex 4 All CACIB/CAPIB in the same country for
Italy
– ikke vedtaget

Mundikat (NL) proposal 1: § 2.7 Participation of
judges at the World Show and the SWS “-
judge who is invited for two or more World Shows in a row does not judge the
same varieties and colours at two consecutive World Shows.”
– ikke vedtaget

CPF (PT) proposal 1: § 1.1.b Sending a printed version of the show list
(delete this possibility)
– vedtaget

CPF (PT) proposal 2: § 4.9.4 Breed Best in Show – sister breeds “however any sister breed may be included at the show
organiser’s discretion”
– vedtaget

SVERAK (SE) proposal 1: § 2.6 Scandinavian Winner Show: qualification
for house cats
trukket (ikke længere relevant efter vedtagelse af forslaget om Winner shows)

SVERAK (SE) proposal 2: § 2.9 Certificates awarded at the World Show and
the SWS
– vedtaget

SC proposal 1: § 1.2 Request for organising a show: “FIFe Members are responsible to check if the minimum
required distance between shows (refer to article 1.4) is observed before
sending a request for a license to organise a show giving a fixed place.”
– vedtaget

SC proposal 2: § 1.4 Distance between shows – postal code: Only shows
giving a fixed date and, place and its postal code will be protected by the
400 km rule….
– vedtaget

SC proposal 3: § 1.8.e Conditions for international
shows: “A show called “International” must satisfy the following conditions … (mulighed for dispensation indbygget)
– trukket

SC proposal 4: § 1.10.i The show organiser’s responsibility
– vedtaget

SC proposal 5: § 3.1 Registration in the Pedigree Book
– vedtaget

SC proposal 6: § 3.4, 3.8 Admission to shows / Symptoms of sickness
– vedtaget

SC proposal 7: § 4.9.1 Nomination for Best in Show –
house cats:
– vedtaget

SC proposal 8: § 4.9.4 Breed Best in Show – cats listed in the catalogue
– vedtaget

SC proposal 9: § 5.4, 6.5 Class 13c Determination class/Transfer of an
exhibit during judging
– vedtaget

Felikat
(NL)
proposal 1: Workgroup Quo Vadis FIFe?
– ikke vedtaget
Mundikat (NL) proposal 3:
FIFe Ombudsman
trukket
FNFR
(RO)
proposal: FIFe Ombudsman
– trukket

De 2 forslag om ombudsmand fik en del interesse, men der skal arbejdes videre med dem, før de for alvor kan sættes til afstemning.

Derefter refererede generalsekretæren fra WCC, hvor han er blevet genvalgt som præsident. En af de ting, der var blevet enige om var, at man tog afstand fra vilde kattes tilstedeværelse på udstillinger.

EMS koderne er nu 25 år gamle – og Eva Minde, som har opfundet vores EMS system, blev hyldet.

Næste års GA bliver holdt i Lissabon, Portugal.

Og hermed er GA’en slut for i år.

mange hilsner
Bette