Der har på diverse fora fundet en del diskussion sted, baseret på rygter og mangelfuld information.
Derfor denne udtalelse:

Økonomien i Felis Danica har været sat under pres siden sidste års plenarforsamling. En beslutning om hvorledes indtægten ved salg af stamtavler skulle fordeles mellem FD og klub blev truffet uden at være baseret på en konsekvensberegning.

Det har efterfølgende vist sig at konsekvensen er, at klubberne fra 1.7.2017 fik et væsentligt prisnedslag på især importer og basis-stamtavler.  Felis Danica har derfor i sidste halvår 2017 mistet en indtægt på ca. 30.000. I tillæg er den prisforhøjelse, som blev vedtaget sidste år, gået ubeskåret til klubberne.

Det forventede tab i 2018 er på ca. 50.000.

Ovenstående vil naturligvis blive forelagt på den kommende Plenarforsamling.

10.02.2018
Bette Lind
Formand
Felis Dancia