Opdateret: Online Plenarforsamling 28 februar, 2021 kl. 11:00

Opdateret ...

Plenarforsamlingen er nu afholdt, og som planlagt er de fleste punkter på dagsordenen udskudt til den 18. april, hvor der - efter den nuværende plan - afholdes fysisk møde i Nyborg.

Der er nu valgt ny formand, Bette Lind, og 3 nye medlemmer af avlsrådet: Dortemarie Kaplers Nielsen, Karen Jaquet, og Mette Mejdahl, samt 2 nye medlemmer af mentorrådet: Marianne Hindkjær og Merete Plesner.

Susanne Wehnert kunne desuden meddele, at der var fundet en ny mægler til afløsning af Beata Fröhlich, der er indtrådt i FU. Ny mægler er Marianne Østergaard.

----------------------

Søndag den 28. februar, 2021, afholdes Felis Danicas plenarforsamling online, da vi stadig ikke kan mødes fysisk i passende antal.

Felis Danicas vedtægter giver adgang for hovedklubbernes medlemmer til at deltage - eller i dette tilfælde lytte med. Mikrofoner skal slås fra under mødet, med mindre man er på talerækken.

Taleret på plenarforsamlingen har medlemmerne af FU, klubbernes plenarer, samt repræsentanter for specialklubber, såfremt der behandles emner, der direkte berører den pågældnede race eller reglerne for specialklubber.

Vær opmærksom på, at der - som tidligere meddelt - vil blive fremsat forslag om at afvikle plenarforsamlingen med en begrænset dagsorden, hvorefter resten af den planlagte dagsorden udskydes til et fysisk møde, der forventes afholdt den 18. april, 2021, i Nyborg.

Mødelink - klik her