Registrering af importerede katte

Kære opdrættere: vi har nu siden 1.3.2021 haft klare regler for hvornår importerede katte skal registreres.

For hunkatte gælder at:

  • Registrering i FDkat skal ske inden første parring.

For hankatte gælder at:

  • Registrering i FDkat skal finde sted inden hankatten parrer første gang.

Desværre er der en del opdrættere, der først indsender importrekvisition, når der er killinger på vej, og det betyder en del udfordringer, når fx hankatteejere ikke kan godkende deres importhankats parring, fordi han simpelthen ikke var deres i FDkat på parringstidspunktet. Så bliver ejer irriteret, og så skal stambogssekretæren på overarbejde, og stambogsfører skal ind og ændre i systemet. De problemer vil vi gerne til livs, og derfor vil det pr. 1.8.2022 være således, at:

  1. for sen import, dvs en import, der ikke er gennemført inden parring, udløser en advarsel for overtrædelse af Felis Danicas regler (Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og registreringsregler § 2.1 og 2.2). Advarslen er gældende i 5 år.
  2. et gebyr for ændring på kr. 150,-

Ovenstående træder altså i kraft for alle importer modtaget hos stambogssekretæren efter 31.07.2022.