FD Sundhedsattest

Hvad er FD Sundhedsattest og hvordan bruges den?

I Felis Danicas nationale tilføjelser til FIFes avls- og registreringsregler § 2.3.2 Attester slås det fast, at alle han- og hunkatte, der skal anvendes i avl, skal have registreret en FD Sundhedsattest i FDkat, med mindre de inden 1.1.2019 har fået registreret testikel- og / eller navlebrok attest.

Når katten har en FD Sundhedsattest skal den ikke have testikel- og / eller navlebrok attest. Den skal heller ikke have en høreattest, hvis den er hvid - det er også indeholdt i en FD Sundhedsattest.

Sundhedsattesten, der skal anvendes, er trykt på omslaget af kattens stamtavle, hvis denne er udstedt efter 1.1.2017. Hvis attesten ikke findes på stamtavlen, så anvendes den attest, der kan downloades her: FD Sundhedsattest.
Hvis attesten fra stamtavlen anvendes skal både for- og bagside medtages i det billede, der uploades til FDkat, fordi:

  • På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID-mærkning være påført

For hankatte, der ikke har Felis Danica stamtavle (altså hvis du låner en hankat i udlandet eller et andet forbund), skal der leveres dyrlægeattest som viser, at katten ikke har navlebrok, og at den har normale og korrekt placerede testikler. Er hankatten hvid (EMS w) skal attesten bekræfte, at katten er hørende. Attesten skal være udformet på dansk, norsk, svensk eller et af de 3 FIFe sprog (engelsk, tysk, fransk).

Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan ophæves.

Bemærk, at det er kun denne attest, der kan godkendes. Er du i tvivl, så kontakt din stambogssekretær.

Neutraliserede katte skal ikke have registreret FD Sundhedsattest - det er en attest for katte, der skal anvendes i avl.