Formandsvalg 2023

Opdatering: ved fristens udløb var kun én kandidat opstillet, nemlig den siddende formand, Bette Lind, som derfor fortsætter i endnu en 2-årig periode fra plenarforsamlingen 2023.

-----------

Ifølge Felis Danicas vedtægter §7 stk. 2, skal der være formandsvalg hvert andet år i ulige år, og dermed næste gang i 2023.

Kandidater til posten skal opstilles efter reglerne i vedtægten, meddelelse om kandidater skal være Felis Danica i hænde senest den 1. november året før.

§7 Forretningsudvalget
Stk. 1
Ansatte i Felis Danica kan ikke udpeges til FU.
Stk. 2
a) I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en hovedklub, samtidig med sit formandskab for Felis Danica. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november.
Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.

<....>