FIFes Generalforsamling 2024 – dag 2

Er I klar? det er vi 🤗

Det var en lang og trættende dag i går - men vi var ganske tilfredse med resultaterne, og nu er vi på plads til at starte på dag 2.

DEKZVs forslag nr. 1 angår oprettelse af en registreringsmulighed for pointede RUS - deres forslag er ændret sådan at der ikke ligger en indbygget mulighed for godkendelse. Forslaget blev lige akkurat ikke vedtaget.

Luxembourg forslag nr. 2: forslaget trukket.

Luxembourg forslag nr. 3: forste tilføjelse til 3.2. trukket, forslag om at hunkatte skal være 12 måneder før de parres, for at imødegå eventuelt kommende EU regler.
HWC er imod forslaget, da de mener at Luxembourg foregriber begivenhedernes gang  - ingen ved, hvor EUs regulativer ender.
BRC er ligeledes imod forslaget. Forslaget er ikke vedtaget.

Mundikat forslag nr. 2 - fjernelse af begrænsning af silver i JBS & JBL non.  Generalsekretæren har fundet frem til at begrænsning af brug af sølv i JBS skyldes en fejl tilbage fra 2011 hvor begrænsningerne er flyttet fra standarden til §6.x. Det, der oprindeligt var ikke tilladt var s 11 og s 12. Derfor trækkes Mundikats forslag, og BRC laver en rettelse af §6.8.  Det er altså lige pludselig helt legalt at arbejde med sølv i JBS og JBL non.

Felis Romania forslag nr. 1 - krav om at man skal have udstillet mindst 1 gang for at kunne få et stamnavn.
BRC er imod forslaget efter nøje overvejelse. De forstår begrundelsen, og behovet for at uddanne nye medlemmer, men at forslaget som sådan ikke er praktisk. De ser gerne at det er en opgave de enkelte medlemmer håndterer. SC synes det er et godt forslag.  En del medlemmer kan lide forslagets intention men mener at de ville miste mange medlemmer hvis dette blev et krav. Andre finder at forslaget er glimrende som et led i uddannelsen af nye opdrættere. Ikke vedtaget

BRC forslag nr 1 - konsekvensrettelse af §5.1.1. som følge af de ændrede aldersgrænser på udstillingerne. Vedtaget.

BRC forslag nr. 2 - fjernelse af §5.1.2.1 - the use of brackets and their meaning. BRC mener ikke at hverken de selv eller andre forstår den komplicerede opbygning af parantes-brugen, hvorfor hele afsnittet ønskes slettet. Dermed får medlemmerne selv fuld kontrol over avlsprogrammer. HWC ønsker at få medlemmerne til at huske, at de kan benytte sig af HWCs ekspertise, hvis de har behov for dette i forbindelse med avlsprogrammer. Hvor der skal konsekvensrettelser til, bruges () fremover for alle paranteser.  Vedtaget.

BRC forslag nr 3 - oprettelse af ny EMS kode 14 for Charcoal, der ikke er en farve-modifier men en mønster-modifier. Det vil så betyde at charcoal BEN skal registreres som x*14, i stedet for x*t. Vedtaget.

JSC forslag nr. 4 - afholdelse af raceseminar efter den foreløbige godkendelse og ikke efter den endelige godkendelse. BRC er for forslaget. Vedtaget.

Finland SK forslag nr. 1 - mulighed for dommerelever for at udstille på den ene dag og sidde elev på den anden dag af en 2-dages udstilling opdelt på kategorier. Vedtaget.

JSC forslag nr. 5 - mulighed for at arrangere online seminarer om "sjældne racer" - vil ikke tælle som antal katte set, men tælle som at man har *set* den pågældende race for dommerelever.  "Sjældne racer"  defineres ud fra de årlige avlsstatistikker. Det sidste punktum i 2.1.15 slettes.  Forslaget er Vedtaget

JSC forslag nr. 6 - Compulsory training seminar - dette skal være et online seminar over minimum 2 dage. Vedtaget.

JSC forslag nr. 7 - afholdese af dommereksaminer skal kun kunne foregå på engelsk. Vedtaget.

JSC forslag nr. 8 - krav om at en dommer mellem 1. og 2. kategori skal have dømt ikke kun 4 gange, men have dømt min. 50 katte.
Der er delte meninger - der er nye dommere, der finder det svært at få invitationer, når de kommer fra små lande, og derfor har de svært ved at nå 50 katte. Men JSC mener at hvis man ikke har dømt mindst 50 katte, så har de ikke nået at få erfaring nok til at det giver mening at kaste sig over eksamin i den næste kategori.  Vedtaget.

Bestyrelsen forslag 3 - sletning af  "dormant" dommere - forslaget er trukket.

 

Felis Belgica forslag nr. 2 er trukket til fordel for tilsvarende forslag fra Tyskland DEKZV

DEKZV forslag nr. 2 - Open doors. I afsnit 2 punkt b slettes al tekst efter det første punktum, så ingen regel om registrering.  Vedtages forslaget vil det enkelte medlem være nødt til at opstille nogle krav til sådanne udstillere om dokumentation af opnåede certifikater hvis katten skal udstilles i en højere klasse end 9 og 10. SC er imod forslaget.

Der er en temmelig ophidset diskussion omkring dette emne - på den ene side dem, der mener at deres udstillinger går under, hvis de ikke får lov til at Open Doors slået på vid gab, og dem, der mener at vi vil skade os selv.
Der er kommet et ændringsforslag som Belgien støtter, så det bliver frivilligt at åbne dørene og hvor meget de åbnes: vi må se hvad DEKZV siger. Hvis det bliver frivilligt, kan hvert medlem tilpasse det som de ønsker. Der kommer en omformulering:

FIFe members may decide in which classes non-FIFe exhibitors can enter their cats:
none -  in 9, 10, 11, 12 -  or in all classes -
Vedtaget

Bulgarien, FBBg, forslag 1. Flytning fra Mediteranean Winner Show til Black Sea Winner Show. SC er OK hvis den eksisterende gruppe vil have dem - og det vil de 😀.  Vedtaget.

Brasilien FFB forslag 1: ændring af måden hvorpå titler opnås. Brasilien ønsker at slippe af med de utallige undtagelser, der gives til forskellige (og mange) medlemmer. SC har foreslået dem at trække det for nuværende og videreudvikle ideen, hvilket de gerne vil, og de kan godt lide Rumæniens forslag om klasserne 7-8 og 5-6. SC bekræfter at de gerne vil videreudvikle ideen. Slovenien foreslår at vi tænker over hvordan vi fortolker begrebet "international" og ikke nødvendigvis ser det som sammenhængende med at krydse grænser.

Nu er man blevet enige om at udsætte behandling af alle forslag omkring certifikater til efter frokost. ....

Forslag fra BY, CN og RU om ny Winner titel, Eurasion Winner Show med disse 3 lande som arrangør - vedtaget.

Forslag fra ID, CN og MY om Asia Pacific Winner Show er trukket

FD Forslag forslag nr. 1 - configuration of show cages - vi har stærk opbakning fra SC som takker for forslaget. HWC er ligeledes enige om at støtte vores forslag. Der er nogle forslag om mindre sproglige omformuleringer fra Generalsekretæren, som giver rigtig god mening. Vedtaget. Dette betyder at Norge og SVERAK trækker deres tilsvarende forslag

FD forslag nr. 2 - Addtion to 3.3.  Kittens and Juniors  in classes 11, 12, 14 can only be shown ... Vi har slettet første sætning.
Stærk opbakning fra SC og HWC.  Vedtaget - meget knebent, med 1 stemme!

FD forslag nr. 3 - rettelse af §6.5 - så dommere kan ændre klasse på en kat efter godkendelse fra udstillings sekretariatet. Vedtaget

Vi går nu til forslagene omkring certifikat og titelopnåelse fra hhv. Rumænien, Brasilien og SVERAK.

Rumænien - forslag nr. 2: Show Rules §4.3 - opnåelse af certifikater til IC og IP -
VEDTAGET og

VIGTIG: denne regel træder i kraft fra 1.7.2024 - så efter denne dato skal I ha' 4 cert'er for at opnå IP / IC titler på 4 Internationale udstillinger hos mindst 3 forskellige dommere

Nu vender vi tilbage til det Brasilianske forslag, hvor forste afsnit om IC/IP udgår - det er dækket af det Rumænske forslag, og til gengæld handler det nu om GIC/GIP og SC og SP.

Her sletter man ikke længere det ellers foreslåede afsnit b. på begge hold titler, og dermed bliver der hele 4 muligheder for at få disse titler, og der bliver ikke længere behov for undtagelser - alle kan passe ind i dette forslag. Nu skal vi til at stemme.  Vedtaget!

Alle forslag der omhandler inklusion i Annex 2 til Show Rules er nu trukket, da dette bliver overflødigt!

Finland, SK, forslag 2 - udstillinger i GA weekenden. SC er for forslaget. JSC er ikke for forslaget. De føler det viser manglende respekt for det arbejde som kommissionen udfører med dommerseminaret efter GA'en.  - Vedtaget.

SC forslag 5 - Qualifications for WW - ikke vedtaget

Ungarn FH forslag 1 - ingen kvalifikationer for klasse 12, World Shows / winner shows. - Vedtaget

Felikats forslag 3 om det samme er nu trukket.

Forslag fra Indonesien, ICA og Malaysia, KKM: Undtagelser vedr. KCH og JCH. SC for forslaget. Vedtaget.

ANFI forslag 1 - trukket

Malaysia, KKM, forslag 1 - Change in class 13c så én dommer på én udstilling kan godkende farve/variant. - Vedtaget.

Malaysia, KKM, forslag 2 - Annex 4B. Kun 2 forskellige dommere for titler CH/PR, IC/IP. - Vedtaget

Polen FPL forslag 1 - tilknyt PL til Central European Winner Show group. - Vedtaget

Polen FPL forslag 2 - udvidelse af antallet af nomineringer. Både SC og FPL vil udvide antallet af nomineringer, men i modsætning til SC, vil FPL lave ekstra paneler, så der er 8 BIS titler. JSC er imod. SC er imod de ekstra paneler. Der er mange potentielle  udfordringer hvis dette vedtages - større og længerevarende paneler, flere udgifter til præmier, sværere at få dommerne hjem til tiden.  Vedtaget

NRR beder nu GA'en om at gi' tilladelse til at dette forslag gennemføres allerede på verdensudstillingen i Norgen i 2024: Vedtaget.

Rumænien AF-FR forslag nr. 3 - ny titel: International Winner.  Vedtaget

Forslag fra bestyrelsen og samtlige kommissioner - Cat shows, Code of Ethic ... Enstemmigt vedtaget - og dette kommer til at træde i kraft meget snart.

SC Forslag nr 2 er trukket

SC forslag nr. 3 - antal bure til rådighed i dommerringen. Vedtaget.

SC forslag nr. 4 - opdatering af §1.15 (date of postmark ...) Vedtaget

SC forslag nr. 6 - Specific rules for the World Show and Winner Shows - JSC for forslaget. Bestyrelsen har bedt SC om at komme med dette forslag, da de gerne vil sikre at Winner shows forbliver helt specielle udstillinger - Vedtaget

SC forslag nr. 7 - Specific rules for the World Show and Winner Shows - mulighed for at opdele BIV på køn.  Vedtaget
NRR ville gerne have haft lov til at implementere dette for den kommende verdensudstilling men fik nej.

Frankrig, FFF Forslag nr. 2 - global software - ønske om fælles show system. Tanken er god, men kræver rigtigt meget forarbejde, og kan næppe klares for den foreslåede sum. En arbejdsgruppe kunne være et sted at starte. Bestyrelsen foreslår at de medvirker til at etablere en arbejdsgruppe.

Nu stemmes der om hvorvidt der skal etableres en arbejdsgruppe til at "manage exhibition data".  Ikke vedtaget

Bestyrelsen forslag 4 - skal FIFe forlade WCC ? Generalsekretæren ser ikke nogen fordel for medlemmerne af FIFe at FIFe deltager.  Alle kommissionerne har udarbejdet en fælles udtalelse der slår fast, at aldrig har der været større behov for at etablere og fastholde samarbejde med de øvrige medlemmer af WCC. Forslaget trukket

Miscellaneous 

Forslag fra Finland om at det er PR kommissionen der burde overtage at publicere på facebook etc hvad der sker på GA'en.

Input fra Holland: fra 1.7.2024 er der forbud mod alle nøgne racer i Holland. Der mangler videnskabelig information om katteracer og katte, så politikere og embedsmænd tager lidt herfra og derfra og ender med at forbyde racer på et meget løst grundlag. NL vil gerne støtte de øvrige medlemmer i at kæmpe mod denne mangel på viden. De vil gerne gøre noget for at sætte skub i at der lægges penge i FIFes videnskabsfond.  HWC siger at de har de tidligere prøvet at skubbe donationer igang. Bestyrelsen har sat €10000 i puljen, men det rækker ikke.

Der er forslag om en "donate" knap, og teknisk er det selvfølgelig nemt at lave, men der skal information til så de, der donerer, ved til hvilke(t) formål de donerer.

NL foreslår øvrige medlemmer at vi giver €1,00 pr stamtavle til fonden. Så først skal GA'en gi' tilladelse til at Mundikat får lov til at stille et ekstra forslag. Der kræves et kvalificeret flertal, da det overstyrer statutterne. Forslaget er ikke vedtaget

Men: det betyder selvfølgelig ikke at vi ikke alle sammen kan og bør gå hjem og kigge på hvad vi kan donere til dette formål. Vi vil i hvert fald tage denne snak i Felis Danica. Det er uhyggelige historier vi hører om hvordan myndigheder i Holland, Østrig og Tjekkiet, blandt andre, agerer overfor opdrættere af visse racer. Forbud, konfiskation af katte og killinger, bøder mm ... det er ikke rare sager.

Så det er en dyster note, vi afslutter GA'en på - fremtiden er ikke lige lys i alle dele af FIFe.

Vi har haft en arbejdsgruppe, som har kigget ind i det kommende EU kommissionsregulativ, og desværre har kun meget få deltaget i det arbejde, også selvom de egentlig havde meldt sig på banen. Det er bare ikke godt nok. Nu er toget desværre kørt. Der foreligger en endelig udgave, som vi desværre endnu ikke har set - og nu kan der ikke laves flere ændringer, som vi forstår det. Nu skal landene stemme om det færdige resultat.

Når dette er sagt, har det på mange måder været en rigtig god GA,  og det er vigtigt at vi mødes. Det har været en GA med et stort nærvær fra de deltagende medlemmer og mange gode snakke. Vi har truffet mange beslutninger - ikke alle er lige populære alle steder - men vi skal nok få det til at fungere.

Tak for denne gang - og tak fordi I fulgte med.