FIFe GA 2024 – dag 1

Så er vi igang ...

GA'en er sat igang, og vi starter med bla roll-call. Næsten alle FIFe medlemmer er repræsenteret, dog er nogle tilstede pr. proxy. Der er mange nye ansigter - det lover godt at se en del yngre representanter for de forskellige medlemmer.

Der rejses fra Ukraines side, via Rumænien, spørgsmål om hvorvidt det russiske medlem er korrekt etableret og derfor har ret til deres medlemskab i FIFe. Bestyrelsen afviser at behandle dette spørgsmål, da medlemskabet for de nuværende russiske forbund har eksisteret i 6 år hvor ingen har anfægtet at det er korrekt. Der fremhæves fra Litauen at det nuværende Felis Russica ikke er det samme Felis Russica, som blev etableret i 2018 som nyt navn for ARCCA. Det nuværende Felis Russica blev iflg. Litauen først etableret 2022.
Det er en ganske prekær situation.

Bestyrelsen meddeler at de vil dokumentere disse klager i referatet. De har ikke mulighed for på dette tidspunkt at gå ind i klagen - der er simpelthen ikke tid. Præsidenten lukker diskussionen.

Vi går nu videre iflg. agendaen - der skal vælges scrutineers til at tjekke valg mm og supervisers, der efterfølgende skal tjekke referatet (1 for hvert sprog.)

Der er 40 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret.

Inden vi går igang med godkendelse af referatet, forelægger præsidenten en forespørgsel fra nogle medlemmer (Norge, Sverige, Danmark, Finland)  om at live-streame GA'en. Denne streaming vil i givet fald kun omfatte punkt 21 på agendaen - altså de fremsatte forslag.  Dette skal der nu stemmes om.  Desværre blev streaming ikke godkendt - der var kun 24 medlemmer, der stemte for, og det krævede absolut flertal, altså 30 stemmer.

Agendaen er nu godkendt, og vi kan gå videre med godkendelse af referatet fra sidste år.

Præsidentens rapport er sendt ud til medlemmerne, og derudover fortæller hun at de har sat penge af til FIFes ny forskningsfond, og opfordrer alle til at bidrage til denne fond.

Også generalsekretærens rapport er også sendt ud. Generalsekretæren oplyser at der er en stigende anvendelse af FIFe dommere på ikke-FIFe udstillinger. Der er også et stigende antal udstillinger, hvor der ansøges om dispensation fra antallet af katte. Der er kommet flere nye dommerelever, hvilket er godt, da antallet af dommer er faldende. Der er også et faldende antal udstillinger, så det passer meget godt sammen.

Regnskabet er fremlagt og godkendt af revisorerne, men der var en del spørgsmål til regnskabet. Blandt andet vil vi gerne vide hvorfor der betales husleje til flere bestyrelsesmedlemmer - akiver mm burde lægges i et eksterne lager.

Men: både bestyrelse og kasserer meddeles discharge.

De forskellige kommissioner har udsendt deres beretninger og de gennemgås ikke i detaljer.

Der rejses fra salen spørgsmål til hvorfor Public Relations kommissionen ikke har været en del af markedsføringen af FIFe. Der har været manglende samarbejde mellem kommission og bestyrelse. Men bestyrelsen fremhæver at der er behov for at PR kommissionen reorganiserer deres arbejde og bliver bedre informeret om gældende regler og sætter sig bedre ind i historien bag FIFe. Behovet for reorganisering bekræftes af kommissionen.

Breed Council Administrator har også udsendt rapport. BCA har arbejdet sammen med JSC og BC'erne for at opdatere standarder. Hun kommer med et opråb om at arbejde sammen for at holde vores racer i live i alle landede, hvor de er under pres.

Nu skal vi til valgene:

15. Valg

a. Valg af kasserer for 3 år

1. Leo van de Hataerd
2. Jürg Keller Friskovec - valgt!

b. Election of a Vice-President for a period of 3 years

1. Donatella Mastrangelo, IT - har trukket sig!
2. Veikko Saarela, FI - valgt!
3. Dietmar Sagurski, DE

c. Election of 2 controllers

1. Hans Boskär, SE
2. George Dorkiakis, GR
3. Timo Kanniainen (NL-Felikat) - valgt
4. Marie-France Pohl (LU) - valgt

d. Election of 2 assistant controllers

1. Hans Boskär, SE - valgt
2. George Dorkiakis, GR - valgt

Så skal vi til stemme om gebyrer, og her kommer JSC's forslag nr. 1 om at hæve dommergebyrene med 50% til at skulle behandles først.
JSC nævner at det er 15 år siden at gebyret blev hævet og at det derfor er på plads med en stigning. På grund af kritik fra salen, trækker JSC forslaget.

Der er en lille stigning på nogle rosetter men ellers ingen forhøjelser, så det går igennem.

16a - determination of fees - godkendt

16b - determination of monthly allowance for General Secretary - godkendt

21 - forslag

Forslag 1 fra Felikat - krav til medlemmer, der skal opfyldes for at medlemmet kan få stemmeret på en generalforsamling.
Vi er ikke glade for den del af forslaget der vedrører "when lacking willingness to co-operate with or to include clubs which share objectives promoted by FIFe" - det er en træls formulering, der stammer fra reglerne om foreløbige medlemmer. Resten kan være ganske OK.

Forslag 2 fra Felikat - oprettelse af en Ombudsmand funktion
Der er ingen kommissioner der har noget input. Kun 2 stemmer for forslaget som falder med et brag, da det simpelthen ikke er godt nok gennemtænkt.

Så er der frokostpause, så jeg er tilbage om halvanden time.

Eftermiddag

Så er vi igang igen efter frokost.

Husk:

JSC = Judges and Standars Commission
SC = Show Commission
BRC = Breeding and Registration Commission
HWC = Health & Welfare Commission

Bestyrelsens forslag 1

Bestyrelsen foreslår at vi skal levere udstillingsstatistikker hvert år i januar. Vi har ikke helt fået en klar forståelse for hvad de egentlig vil bruge dem til. Vi synes i forvejen ikke de aktivt bruger de tal, vi leverer over registrerede katte, til noget aktivt - som fx at promovere FIFe.
SC er ikke for dette forslag.  Vedtaget.

Bestyrelsens forslag 2

Bestyrelsen vil gøre det klart at godtgørelsen til dommere er pr. dag og ikke pr. show - man skal altså ikke ha' 2 x godtgørelse fordi der er 2 udstillinger på en dag. Giver rigtig god mening.  Stor tilslutning til dette forslag som er vedtaget

Så hopper vi til FFH, CH, forslag nr. 1

De har opdaget at der er forskel på hvad der står i BRR §3.6 (cats without whiskers are not allowed for breeding) og hvad der står som diskvalificerende fejl i Show Rules og opfordrer BRC til at tilrette. Dette lover BRC så vi stemmer ikke om dette.

Så er det Luxemburg forslag nr. 1: tilføjelse af fejl til SPH, General Parts: complete absence of whiskers.
JSC er imod forslaget : de har lige arbejdet på at fjerne fejl fra standarderne - og det står allerede i reglerne at katte skal ha' knurhår.
HWC er også imod forslaget. BRC har ikke diskuteres forslaget. BC for SPH er imod forslaget, CRX BC er også imod.
Forslaget trækkes i forventning om at ovenstående tilretning gennemføres.

Felikat forslag nr. 2 om at gå tilbage til at registrere sølv og golden  BLH/BSH ikke med som tipped men som enten 11 eller 12.
JSC er for forslaget. BRC er også for forslaget. SC siger nej, da de har forståelse for hvor mange problemer dette kan give med div. software. BC er heller ikke for forslaget. Vedtaget med lille flertal.

NRR forslag nr. 1 - opdeling af Neva Masquerade i 6 grupper. NRR forventer at der ikke kommer flere opdelinger af denne race. Men pt er racen mere og mere populære. Vedtaget

JSC forslag nr. 2 om CORIN skal nu gennemgås.  JSC meddeler at de vil ændre forslaget for at imødekomme de involverede BC for de omfattede racer.

Ændring: KBL/KBS fjernes fuldstændigt fra forslaget efter ønske fra deres BC. Annex p. 51 skal også slettes.
For SIB/NEM fortsætter forslaget som det er skrevet
For BLH/BSH hvor der er visse helbredsbekymringer i forbindelse med en specifik CORIN modifikation skal CORIN blot tillades for registrering men der ligger ingen godkendelse af farven i forslaget. Annex 48 om BSH/BLH skal slettes. HWC takker BC for BSH/BLH fordi de har udvirket denne ændring. BRC kan ikke acceptere at SIB/NEM varianterne godkendes uden om den gældende procedure. De vil gerne acceptere et forslag om at kattene kan registreres, så de kan komme igang med processen. De vil foretrække at forslaget trækkes, og de vil så rekvirere den nødvendige ems-kode, så korrekt registrering af kattene kan finde sted hurtigst muligt.

Et af problemerne ligger i at det ikke fremgår af forslaget hvordan man får flyttet nuværende golden SIB/NEM over til de nye farver, og skal det være én eller 2 farver, når nu der er 2 varianter (Sunshine og Extreme Sunshine). JSC er meget overbevisende om at man "bare" kan komme på udstilling efter 1.1.2025 med en Golden SIB eller NEM, og her få den tryllet om til en Sunshine eller Extreme Sunshine.
Forslaget ikke vedtaget

Nu skal vi igang med de mange standardændringer, som foreslås af JSC i samarbejde med de forskellige BC.
JSC Forslag nr. 3 er det overordnede, der fjerner en række fejl fra standarderne, som blot er det modsatte af hvad der allerede står i standarden. Vedtaget.

JSC forslag 3.1 - RAG ændringer jfr. Annex to the agenda page 60.
Det er et større antal ændringer, der ønskes, herunder en ændring af point-skalaen.
Der streges en enkelt tilføjelse (and/or analogous to the colour of the points. Vedtaget

JSC forslag 3.2 - ACL/ACS
Et par fejl vedrørende ørerne er flyttet til standarden. Vedtaget

JSC forslag 3.3 - MCO.
Der er nogle ændringer, ikke mindst vedrørende øreplaceringen (ørerne skal sidde  kl. 11 og 13) se annex til agendaen.
Forslaget er vedtaget

JSC forslag 3.4 - BEN. Se annex side 64. Ændringerne vedr. pels, der var foreslået, tages ud igen og pointene forbliver hvad de var.
Vedtaget

JSC forslag 3.5 - BUR. Se annex side 66. Nogle fejl er flyttet op i standarden. Vedtaget

JSC forslag 3.6 - EUR. Se annex side 66. Den ene fejl, der var i listen, er flyttet op i standarden. Vedtaget

JSC forslag 3.7 - KBL/KBS. Se annex side 66. 2 vigtige fejl er flyttet til standarden.  Vedtaget

JSC forslag 3.8 - MAU. Se annex side 67, hvor der er tilføjet nogle ændringer. Vedtaget

JSC forslag 3.9 - RUS. Se annex side 67 hvor der er tilføjet nogle ændringer. Vedtaget

JSC forslag 3.10 - SPH. Se annex side 68. De flytter visse fejl op i standarden, og der er nogle andre ændringer, samt fejl, der udelukker certifikat.  Vedtaget

JSC forslag 3.11 - BOM. Se annex 69 for enkelte ændringer. Enstemmigt vedtaget

Felis Belgica forslag 1 - give mulighed for 1 gang at ændre stamnavn mod betaling. Det gamle stamnavn slettes automatisk efter 10 år.
BRC for forslaget. Vedtaget.

FFH forslag nr. 2 - BRR §6.14.  Maine coon bicolour med blå øjne: stryg "03" fra reglen. HWC er enige i dette forslag. SC også enige. BRC også enige. JSC har ikke stemt. BC er for forslaget. Vedtaget.

Det var dagens sidste forslag - vi lukker og slukker, og vi ses igen i morgen kl. 09.00.